Долна Каранска 3

 • Други имена
  Новата Каранска пещера -
 • Дължина
  207 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1070 m.
 • Ерозионен базис
  65 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: не
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: 8 вида безгръбначни животни и 2 вида прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове: Голям подковонос и голям нощник

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена,проходна

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата