Чилика

 • Други имена
  Лисича дупка №6
 • Дължина
  35 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  390 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Чилика | *Лисича дупка № 6 –

  с. Троица *Шуменска област –

  Община Велики Преслав –

  Местност: Бобата, Момина скала-

  Шуменски карстов район № 107-

  Дунавска равнина –

  Рег.№ 1684 *Код: 107016 *НМВ 390м.

  Дължина 35м. *Денивелация -3м.

  На около 50м южно от входа на пещерата се намира интересен скален монолит „Момина скала“. Това е единична скала с височина над 10м, която стърчи самотно над околния терен. Под върха на скалата има две ниши с добре оформени правоъгълни отвори. До основата на скалата, от западната страна, има останки от старинна сграда и много фрагменти от керамика. Пещерата е изследвана през 1976г от А. Спасов – „Мадарски конник“ Шумен.. В местността Бобата, която отстои на 1. 5км североизточно от центъра на с. Троица, са изследвани 6 пещери, които носят общото име Лисичите дупки, Входовете се намират в участъка срещу селото на 20 до 40 м един от друг и са почти на едно и също ниво – на кота 390 м н. в. Останалата част на масива не е проучена. Пещерите са изворно-процепни с регионален карстов базис р. Врана и локален – Троишки басейн. Село Троица се намира на кота 150 м н. в, От селото води макаданов път за платото. След като се излезе на платото пътят се разделя. Хваща се десният път, който води до Варницата и след като се достигне до нея се тръгва на югоизток по границата между равното плато и ската по стар коларски път. Изследвани са 1976 год. от п. к.“Мадарски конник“ гр. Шумен от екип Ат. Спасов, Ст. Стоев и Ст. Димитров. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 5км североизточно от с. Троица в местността Бобата в участъка срещу селото. От селото води макаданов път за платото. След като се излезе на платото пътят се разделя. Хваща се десният път, който води до Варницата и след като се достигне до нея се тръгва на югоизток по границата между равното плато и ската по стар коларски път. Изворно-процепна пещера с регионален карстов базис р. Врана и локален – Троишки басейн. Височина над МЕБ 240м.

  Описание на пещерата:

  Двата входа на пещерата се намират в основата на скалния венец. Вход №2 е по-високо с 1, 5м от вход №1. След като се влезе през вход №2 два метра навътре се намира праг с височина около два метра, състоящ се от по-едри, обрушени камьни. Следва слабо наклонен под и пещерата преминава в широка зала с размери – ширина 12м, дължина 15м и средна височина около 4м. Подът на залата е покрит с ръбести камъни, а по средата на залата има три големи каменни блока, откъснати от свода. В дъното на пещерата подът е покрит със суха глина. В западната част на пещерата (залата) се намира колона от здрава скала. В основата на колоната има отвор с диаметър около 50 см. В дъното на залата пещерата преминава в елипсовиден отвор с размери 0. 5х0. 6 м, който в дълбочина се стеснява още повече и става непроходим. Общата дължина на пещерата е 35 м. Отворът на вход №2 е по-малък от отвора на вход №1. В началото подът е покрит със суха глина, но след 4м навътре е затлачен с чакъл и дребни камъни. Пещерата е суха, хоризонтална, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена,двувходова