Бобата

 • Други имена
  Лисича дупка №5
 • Дължина
  76 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  390 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бобата | *Лисича дупка № 5 –

  с. Троица *Шуменска област –

  Община Велики Преслав –

  Местност: Бобата, Момина скала-

  Шуменски карстов район № 107-

  Дунавска равнина –

  Рег.№ 1683 *Код: 107015 *НМВ 390м.

  Дължина 76м. *Денивелация -5м.

  На около 50м южно от входа на пещерата се намира интересен скален монолит „Момина скала“. Това е единична скала с височина над 10м, която стърчи самотно над околния терен. Под върха на скалата има две ниши с добре оформени правоъгълни отвори. До основата на скалата, от западната страна, има останки от старинна сграда и много фрагменти от керамика. Пещерата е изследвана през 1976г от А. Спасов – „Мадарски конник“ Шумен.. В местността Бобата, която отстои на 1. 5км североизточно от центъра на с. Троица, са изследвани 6 пещери, които носят общото име Лисичите дупки, Входовете се намират в участъка срещу селото на 20 до 40 м един от друг и са почти на едно и също ниво – на кота 390 м н. в. Останалата част на масива не е проучена. Пещерите са изворно-процепни с регионален карстов базис р. Врана и локален – Троишки басейн. Село Троица се намира на кота 150 м н. в, От селото води макаданов път за платото. След като се излезе на платото пътят се разделя. Хваща се десният път, който води до Варницата и след като се достигне до нея се тръгва на югоизток по границата между равното плато и ската по стар коларски път. Изследвани са 1976 год. от п. к.“Мадарски конник“ гр. Шумен от екип Ат. Спасов, Ст. Стоев и Ст. Димитров. Мащаб 1: 200

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 5км североизточно от с. Троица в местността Бобата в участъка срещу селото. От селото води макаданов път за платото. След като се излезе на платото пътят се разделя. Хваща се десният път, който води до Варницата и след като се достигне до нея се тръгва на югоизток по границата между равното плато и ската по стар коларски път. Изворно-процепна пещера с регионален карстов базис р. Врана и локален – Троишки басейн. Височина над МЕБ 240м.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е с два входа, отдалечени един от друг на 10м. Вход първи е с по-големи габарити на отвора и е с 2м по-нисък от вход №2. На няколко метра по-навътре от входа пещерата се разширява в голяма зала с приблизителни размери 13м диаметър и 7м височина на свода. На северната страна на залата има три разклонения, представляващи крьгли отвори с диаметър 0. 4м и са непроходими. На западната страна на залата има разклонение с диаметър 0. 5м, което е непроходимо. Първите шест метра от входа подът е покрит с камъни, които при вход първи са по-едри. Останалата част от пода и разклоненията са покрити с жълто-кафява глина. По пода има много кости от птици. Пещерата е суха, хоризонтална и не се срещат образувания. Обща дължина 76 м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двувходова, едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ат. Спасов, Ст. Стоев и Ст. Димитров ПК "Мадарски конник" гр. Шумен
 • Дата
  1976