Чекльовска пропаст

 • Други имена
 • Дължина
  6 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Bufo bufo- 2 екз.;Hila arforea ;Salamahdra Salamahdra ;Culicidae
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Чекльовска яма. с. Байкалско. м. Гологлавски рид. Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район 302 рег № 4768. № 302042. Дължина (6. 00 м), денивелация (-9, 5 м).

  GPS-координати по Пулково. N 42 24’31. 5″ E 22 51’04. 8″

  Местонахождение и достъп: Намира се североизток от с. Байкалско в местността Гологлавски рид (източната част на Конявската планина), Краище. Изходен пункт е източната махала на селото. Тръгва се по черен камионен път, водещ към “опашката” на язовир Извор. Първоначално се върви на И, след леко изкачване пътят взема северна посока и тръгва покрай орни площи. По-нататък отстрани на пътя се появяват петна от нискостеблени горички, след което вдясно се появява полегат горист склон. Входът на пропастта се намира на 1, 5 м отдясно от пътя. Обикновено е покрит с клони за да не падат животни. Разстоянието от селото до пропастта се изминава за ~ 45 мин. умерен ход. Описание: Входът има формата на неправилна елипса с размери 1, 7х1, 2 м в най-широките ѝ части. Първите 2, 5 м. от отвеса представляват фуния. Следва вертикална част с елипсовидно напречно сечение с размери 0, 8 – 1 х 1 м. На 7 м под входа отвесът се отваря в центъра на зала с формата на неправилен петоъгълник и площ 22, 4 м2. След още 2 м се достига дъното на пропастта. Височината на залата варира от 1 до 2 м. Дъното и е покрито с ръбест чакъл. На места стените са обтечени с калцит. Пропастта е влажна. Нейната дължина е незначителна 6. 00 м при денивелация от -9, 5 м. Площ: 22, 4 м2. . По време на посещението е събрана фауна, която е определена от биолога д-р Димитър Кожухаров: Bufo bufo – 2 екз.; Hila arforea- 1екз.; Salamandra Salamandra-1 екз; fam. Culicidae-голям брой. История на проучването: Открита от Д. Кожухаров по данни от населението на селото. Картирана от Д. Кожухаров и А. Жалов член на ПК “Хеликтит” София на 25. 03. 2001 г. Описанието е на А. Жалов.

  Описание на достъпа

  Чекльовска яма. с. Байкалско. м. Гологлавски рид. Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район 302 рег № 4768. № 302042. Дължина (6. 00 м), денивелация (-9, 5 м).

  GPS-координати по Пулково. N 42 24’31. 5″ E 22 51’04. 8″

  Местонахождение и достъп: Намира се североизток от с. Байкалско в местността Гологлавски рид (източната част на Конявската планина), Краище. Изходен пункт е източната махала на селото. Тръгва се по черен камионен път, водещ към “опашката” на язовир Извор. Първоначално се върви на И, след леко изкачване пътят взема северна посока и тръгва покрай орни площи. По-нататък отстрани на пътя се появяват петна от нискостеблени горички, след което вдясно се появява полегат горист склон. Входът на пропастта се намира на 1, 5 м отдясно от пътя. Обикновено е покрит с клони за да не падат животни. Разстоянието от селото до пропастта се изминава за ~ 45 мин. умерен ход. Описание: Входът има формата на неправилна елипса с размери 1, 7х1, 2 м в най-широките ѝ части. Първите 2, 5 м. от отвеса представляват фуния. Следва вертикална част с елипсовидно напречно сечение с размери 0, 8 – 1 х 1 м. На 7 м под входа отвесът се отваря в центъра на зала с формата на неправилен петоъгълник и площ 22, 4 м2. След още 2 м се достига дъното на пропастта. Височината на залата варира от 1 до 2 м. Дъното и е покрито с ръбест чакъл. На места стените са обтечени с калцит. Пропастта е влажна. Нейната дължина е незначителна 6. 00 м при денивелация от -9, 5 м. Площ: 22, 4 м2. . По време на посещението е събрана фауна, която е определена от биолога д-р Димитър Кожухаров: Bufo bufo – 2 екз.; Hila arforea- 1екз.; Salamandra Salamandra-1 екз; fam. Culicidae-голям брой. История на проучването: Открита от Д. Кожухаров по данни от населението на селото. Картирана от Д. Кожухаров и А. Жалов член на ПК “Хеликтит” София на 25. 03. 2001 г. Описанието е на А. Жалов.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата