Кукулевец

 • Други имена
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Кукулевец. с. Горна Глоговица. м. Кукулевец. Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район 302 рег № 4767. № 302041. Дължина (25. 32 м), денивелация (5. 00 м), (- 4. 00 м), (+1. 00 м).
  GPS-координати по Пулково. N 42 37′ 28. 0″ E 22 40’42. 8″

  Местонахождение и достъп: Намира се на ~300 м. северно от с. Горна. Глоговица, вдясно от пътя за с. Одраница, Дивлянска хълмиста котловина, област Краище. Изходен пункт – спирката на автобуса в края на селото. Тръгва се на север по шосето за с. Одраница. След крайните къщи на селото се преминава покрай мостче през рекичката вляво от пътя. От дясната страна на пътя зад бетонен телеграфен стълб се издига конична скала, наречена от местното население Кукулевец, където се намира и едноименната пещера. Описание: Пещерата има три входа. Първите два се намират на около 10 м. над основата на скалата и са видими от шосето, най-високо разположеният ѝ трети вход е в югоизточния край и е прикрит от храсти. Последният има формата на равнобедрен триъгълник с широчина на основата 3, 50 м. и височина 1, 22 м. Следва леко наклонена, покрита със суха пръст и дребни камъчета, галерия с дължина 3 м , средна широчина 2 м и височина варираща от 1 до 0, 5 метра. В крайната лява част на пасажа се зауства късо и тясно разклонение, през което се забелязва външна светлина. Нататък галерията продължава още 5 м и увеличава наклонът си до -17 о. Широчината варира между 0, 5-0, 8 м, а височината достига 1 м. Горе-вляво, остава вторият вход на пещерата, който е с яйцевидна форма при височина 0, 8 и максимална широчина 0, 7 м. В последствие пещерата увеличава широчината си до 1, 5 м, при височина около 0, 5 м. На 5-тия метър, отново високо вляво се отваря третия, най-нисък и малък вход на пещерата. Напред галерията става камениста и постепенно намалява просвета си. В края й, който може да се достигне само чрез разчистване прозира външна светлина. Пещерата е суха, полусветла и е лишена от вторични образувания. Образувана е по попластова пукнатина в горноюрските варовици изграждащи част от Глоговишкия грабен, който попада в обхвата на Комплексния грабен на Краището (Бончев и др. 1960) История на проучването: Открита е по писмени данни в: Тасев. И. (1992) Един кът от Краището, Перник, с. 38, любезно предоставена от З. Илиев. Проучена и картирана на 11. 02. 2001г. от А. Жалов и М. Стаменова членове на ПК“Хеликтит“-София. Описанието е на А. Жалов.

  Описание на достъпа

  Кукулевец. с. Горна Глоговица. м. Кукулевец. Трекляно-Земенско-Конявски
  GPS-координати по Пулково. N 42 37′ 28. 0″ E 22 40’42. 8″

  Местонахождение и достъп: Намира се на ~300 м. северно от с. Горна. Глоговица, вдясно от пътя за с. Одраница, Дивлянска хълмиста котловина, област Краище. Изходен пункт – спирката на автобуса в края на селото. Тръгва се на север по шосето за с. Одраница. След крайните къщи на селото се преминава покрай мостче през рекичката вляво от пътя. От дясната страна на пътя зад бетонен телеграфен стълб се издига конична скала, наречена от местното население Кукулевец, където се намира и едноименната пещера. Описание: Пещерата има три входа. Първите два се намират на около 10 м. над основата на скалата и са видими от шосето, най-високо разположеният ѝ трети вход е в югоизточния край и е прикрит от храсти. Последният има формата на равнобедрен триъгълник с широчина на основата 3, 50 м. и височина 1, 22 м. Следва леко наклонена, покрита със суха пръст и дребни камъчета, галерия с дължина 3 м , средна широчина 2 м и височина варираща от 1 до 0, 5 метра. В крайната лява част на пасажа се зауства късо и тясно разклонение, през което се забелязва външна светлина. Нататък галерията продължава още 5 м и увеличава наклонът си до -17 о. Широчината варира между 0, 5-0, 8 м, а височината достига 1 м. Горе-вляво, остава вторият вход на пещерата, който е с яйцевидна форма при височина 0, 8 и максимална широчина 0, 7 м. В последствие пещерата увеличава широчината си до 1, 5 м, при височина около 0, 5 м. На 5-тия метър, отново високо вляво се отваря третия, най-нисък и малък вход на пещерата. Напред галерията става камениста и постепенно намалява просвета си. В края й, който може да се достигне само чрез разчистване прозира външна светлина. Пещерата е суха, полусветла и е лишена от вторични образувания. Образувана е по попластова пукнатина в горноюрските варовици изграждащи част от Глоговишкия грабен, който попада в обхвата на Комплексния грабен на Краището (Бончев и др. 1960) История на проучването: Открита е по писмени данни в: Тасев. И. (1992) Един кът от Краището, Перник, с. 38, любезно предоставена от З. Илиев. Проучена и картирана на 11. 02. 2001г. от А. Жалов и М. Стаменова членове на ПК“Хеликтит“-София. Описанието е на А. Жалов.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена, полусветла

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата