Чалето

 • Други имена
  Пропастта -
 • Дължина
  30 m.
 • Дълбочина
  15 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  1189 код 201008 Чалето с. Раяновци

  Слиза се 2 м, следва малка хориз. галерия и праг -2 м. Къса наклонена част довежда до 2 м праг. Подът ѝ е покрит със скален материал, а на тавана десетки заклещени блокове заплашително висят. Слиза се на камина, стените са покрити с дендрити. След отвеса галерията е хоризонтална, глинеста. Следва 2 м праг, галерия хоризонтална, диаклазна, с глинесто-песъклив под. Завършва с непреодолимо стеснение.

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ