Бозките

 • Други имена
  Пещера № 159а -
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Бозките. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Заград. Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. № 4773. Районен № 203 590. Дължина (9. 20 м), денивелация (+1. 50 м).

  Местонахождение и достъп: Входът на пещерата отстои на около 1000-1100 м източно от г. Черепиш в южната част на масива Заград. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и се минава по моста над р. Искър. Върви се в източна посока като пътеката според сезона е различно обраснала. Достига се до място, където над заливната тераса на склона на около 10 м височина се забелязва стара къща. След като се достигне до къщата се тръгва без път в гората, като се държи леко източна посока. Набира се височина и не след дълго се излиза от гората. Достига се до открито място с високи скални венци с кръстове върху тях. Това е връхната част на масива Заград (Кулин камък). Входа на пещерата се разкрива в основата на скалните венци. За ориентир може да бъде ползван номера на пещерата 4773, който е написан с боя до входа и. Описание: Входът на пещерата се разкрива в основата на скален венец разположен в южната част на масивна скала, разположена в близост до високите скални венци в югоизточната част на м. Заград. Той има размери: ширина 3 м на височина 3 м и неправилна леко издължена форма. От него в западна посока се отделя хоризонтална и на места ниска и тясна галерия. Подът е покрит със суха пръст и дребни камъни. На третия метър в дясната стена на галерията се разкрива тесен и непреодолим прозорец от който прониква слънчева светлина. В края на галерията се попада на не голямо уширение след което галерията преминава в непреодолим тесняк. Пещерата има незначителни размери-дължина 9. 20 м при денивелация от +1. 50 м. В нея не се забелязват образувания и не са извършвани биоспелеологични и климатични изследвания. История на проучването: Вероятно пещерата е била известна в миналото но за сега в картотеката на БФС не е постъпвала информация за въпросната пещера. Точната и карта е съставена А. Жалов- член на ПК “Хеликтит” София и З. Илиев завеждащ ГКПБ на 02. 05. 03г. по време на експедиция “Черепиш 2003”, организирана от ПК “Стрешеро” Враца.

  Описание на достъпа

  Бозките. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Заград. Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. № 4773. Районен № 203 590. Дължина (9. 20 м), денивелация (+1. 50 м).

  Местонахождение и достъп: Входът на пещерата отстои на около 1000-1100 м източно от г. Черепиш в южната част на масива Заград. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и се минава по моста над р. Искър. Върви се в източна посока като пътеката според сезона е различно обраснала. Достига се до място, където над заливната тераса на склона на около 10 м височина се забелязва стара къща. След като се достигне до къщата се тръгва без път в гората, като се държи леко източна посока. Набира се височина и не след дълго се излиза от гората. Достига се до открито място с високи скални венци с кръстове върху тях. Това е връхната част на масива Заград (Кулин камък). Входа на пещерата се разкрива в основата на скалните венци. За ориентир може да бъде ползван номера на пещерата 4773, който е написан с боя до входа и. Описание: Входът на пещерата се разкрива в основата на скален венец разположен в южната част на масивна скала, разположена в близост до високите скални венци в югоизточната част на м. Заград. Той има размери: ширина 3 м на височина 3 м и неправилна леко издължена форма. От него в западна посока се отделя хоризонтална и на места ниска и тясна галерия. Подът е покрит със суха пръст и дребни камъни. На третия метър в дясната стена на галерията се разкрива тесен и непреодолим прозорец от който прониква слънчева светлина. В края на галерията се попада на не голямо уширение след което галерията преминава в непреодолим тесняк. Пещерата има незначителни размери-дължина 9. 20 м при денивелация от +1. 50 м. В нея не се забелязват образувания и не са извършвани биоспелеологични и климатични изследвания. История на проучването: Вероятно пещерата е била известна в миналото но за сега в картотеката на БФС не е постъпвала информация за въпросната пещера. Точната и карта е съставена А. Жалов- член на ПК “Хеликтит” София и З. Илиев завеждащ ГКПБ на 02. 05. 03г. по време на експедиция “Черепиш 2003”, организирана от ПК “Стрешеро” Враца.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата