Бачо Киро

 • Други имена
  Малката пещера, Мечата дупка
 • Дължина
  3500 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  65 m.
 • Надморска височина
  290 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1929
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н. д.
  Новооткрити биологични видове: н. д.
  Намерени биологични видове: 28 вида, от които 1 вид троглобионт. Обитава се от 3 вида прилепи
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: сложен лабиринт от галерии,развити на 4 основни нива и свързващ 12 зали

  Карта

 • Картировач(и)
  Ст. Дичков, Ат.Близнаков; Илия Никоевски, Николай Тотев, Иван Христов, Николай Бузев, Дончо Цончев ПК "Планинец" София, ПК "Стринава" Дряново
 • Дата
  1975