Смолски (304)

Обхваща северния склон на Ихтиманска Средна гора, където има малки петна от триаски варовици. Тук са известни няколко малки пещери съсредоточени главно край селата Смолско, Голяма Раковица и с.Огняново, Пазарджишко.