Дупния камък

 • Други имена
 • Дължина
  9 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  252 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  “Дупния камък”, гр. Долна баня, м. Градището, № 5196 дължина (9. 20 м) , денивелация (-1 м).

  Местонахождение и достъп: Местонахождение: Входа на пещерата се разкрива на левият географски бряг на р. Марица, която протича в северозападната периферия на гр. Долна баня. Отвора се намира в основата на не висока скала и има югоизточно изложение. Той отстои на около 25 м от реката и на около 5 м от сегашното и ниво. Тя се разкрива в силикатните скали на планината “Черни рид” Достъп: Изходен пункт за достигане до пещерата е центъра на града, от него се тръгва в посока училището. Минава се зад него и покрай обработваеми площи се достига до мост над р. Марица. Тръгва се по левия географски бряг срещу теченеито на реката. Пещерата трябва да се търси на около 1000 м нагоре срещу течението на реката. Придвижването в тази местност е затруднено от множество заблатявания. Ориентир за пещерата е и единственото дере по склона на рида от което изтича поток. Пещерата е разположена на скалите веднага след дерето. Описание: Входа на пещерата се разкрива на левият географски бряг на р. Марица. Той отстои на около 25 м от реката и на около 5 м от сегашното и ниво. Входното отверстие има неправилна форма и размери височина 1. 45 м на 1. 20 м ширина. От него се попада в светла и постепенно стесняваща се галерия. По пода на галерията има множество нападали дребни камъни. Следва стеснение и ново малко уширение след което галерията задънва. Пещерата е суха и прашна. Тя се разкрива в силикатните скали на планината “Черни рид” и най вероятно е изкуствено прокопана за добив на руда през древността. По стените и свода и обаче не личат следи от обработка на скалата. Пещерата е с изключетелно малки размери. Нейната дължина е само 9. 20 м. При денивелация от –1 м. За сега произходът и не и е изяснен. История на проучването: Пещерата най-вероятно е била известна на пещерняците от ПК “Ибър”от гр. Долна баня, но информация за нея не е постъпвала в ГКП в БФС. През 1996 тя е посетена от К. Стоичков и Ж. Петров по това време не членуващи в пещерен клуб. Тя е посещавана и от К. Дикански сега член на ПК “Хеликтит” София. Пещерата е картирана на 08. 01. 2005г. от К. Стоичков ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  “Дупния камък”, гр. Долна баня, м. Градището, № 5196 дължина (9. 20 м) , денивелация (-1 м).

  Местонахождение и достъп: Местонахождение: Входа на пещерата се разкрива на левият географски бряг на р. Марица, която протича в северозападната периферия на гр. Долна баня. Отвора се намира в основата на не висока скала и има югоизточно изложение. Той отстои на около 25 м от реката и на около 5 м от сегашното и ниво. Тя се разкрива в силикатните скали на планината “Черни рид” Достъп: Изходен пункт за достигане до пещерата е центъра на града, от него се тръгва в посока училището. Минава се зад него и покрай обработваеми площи се достига до мост над р. Марица. Тръгва се по левия географски бряг срещу теченеито на реката. Пещерата трябва да се търси на около 1000 м нагоре срещу течението на реката. Придвижването в тази местност е затруднено от множество заблатявания. Ориентир за пещерата е и единственото дере по склона на рида от което изтича поток. Пещерата е разположена на скалите веднага след дерето. Описание: Входа на пещерата се разкрива на левият географски бряг на р. Марица. Той отстои на около 25 м от реката и на около 5 м от сегашното и ниво. Входното отверстие има неправилна форма и размери височина 1. 45 м на 1. 20 м ширина. От него се попада в светла и постепенно стесняваща се галерия. По пода на галерията има множество нападали дребни камъни. Следва стеснение и ново малко уширение след което галерията задънва. Пещерата е суха и прашна. Тя се разкрива в силикатните скали на планината “Черни рид” и най вероятно е изкуствено прокопана за добив на руда през древността. По стените и свода и обаче не личат следи от обработка на скалата. Пещерата е с изключетелно малки размери. Нейната дължина е само 9. 20 м. При денивелация от –1 м. За сега произходът и не и е изяснен. История на проучването: Пещерата най-вероятно е била известна на пещерняците от ПК “Ибър”от гр. Долна баня, но информация за нея не е постъпвала в ГКП в БФС. През 1996 тя е посетена от К. Стоичков и Ж. Петров по това време не членуващи в пещерен клуб. Тя е посещавана и от К. Дикански сега член на ПК “Хеликтит” София. Пещерата е картирана на 08. 01. 2005г. от К. Стоичков ПК “Хеликтит” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата