Юденица

 • Други имена
  Пещера № 2 -
 • Дължина
  13 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Юденица –

  с. Ъглен *Община Луковит *Ловешка област

  Местност: Селището (Иванчовски чукар)-

  Драганово-Бежановски район № 208

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 193779 N 43, 133170 – WGS84

  Рег.№ 2657 *Код № 208079 *НМВ 159м.

  Дължина 13м. *Денивелация 0м.

  Картирана през 1978 год. от М. Методиев . клуб „Арго“ към тур. д-во „Витоша“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 40 мин. път североизточно от с. Ъглен, на десния бряг на р. Вит, в основата на скалния венец, непосредствено до пещерa № 408 „Гълъбарника“. Според класификацията на пещерните райони в България /поВл. Попов/ попада в Драганово – Бежанския карстов район, разположен в северната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м, наклонени на запад- северозапад мастрихтски варовици, образуват мантията на обширната Луковитска синклинала и малките брахиантиклинали – Ъгленската и Садовската.

  Описание на пещерата:

  Пещерата е хоризонтална, суха, едноетажна, неразклонена. Наслаги от пръст и суха глина. Входът е със западно изложение, лесно забележим и има формата на триъгълник с ширина 4, 5м и височина на свода 3, 5м. Образувана е по диаклазна цепка.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата