Ямките

 • Други имена
  Ямката
 • Дължина
  358 m.
 • Дълбочина
  66 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  871 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Ямката. (Ямките). с. Раянци. м. Конски връх. Трекляно-Земенски пещерен район 302. рег № 3331. Районен №: 302001. №195. дължина (358м), денивелация (-66м).

  Описание:

  Пропастта има два входа, които са на дъната на въртопи. По-големият от тях – северният – е с диаметър около 15 m и дълбочина 16 m, а по-малкият (югозападният) е с диаметър 3, 4 m и има същата дълбочина. След спускане през входните пропасти се достига широко, каменисто дъно. От югоизточната му част следва сложен лабиринт от хоризонтални и наклонени галерии, вертикални прагове и разположени една под друга зали, най-голямата от които е с размери 28х8х9 m. Подът на пещерата по хода на галериите е настлан с глина и ръбест чакъл, като на отделни места се наблюдават срутища, блокажи и отделни гравитачни блокове. От вторичните карстови форми се наблюдават отделни групи от цевични сталактити, сталагмити и сталактони, завеси, дендрити и коралити, които в повечето случаи са изсъхнали.

  История на проучването

  Пещерата е проучена за пръв път през 1976 г. от пещерния клуб при ОС на БТС-Перник. През февруари 1981 г. е картирана от М. Методиев, Р. Методиев и В. Мирчев от ПК ”Рудничар” при едноименното туристическо дружество в Перник. През 1994 г. е проучена и картирана отново от И. Иванов, В. Мустаков и К. Данаилов от ПК ”Хеликтит”- София. През 1999 г. пещерняци от ПК ”Искър”-София правят описание на местонахождението на пропастта (Описание по В. Мустаков и И. Тачев)

  Описание на достъпа

  № 3331 Я М К И Т Е

  с. Раянци Пернишка област

  Местонахождение

  Пропастта се намира в землището на мах. Голяма ливада (или Грамадарци), разположена на около 2 км след с. Раянци по пътя към с. Трекляно. Непосред- ствено след табелата „Община Трекляно“ вдясно от шосето има отклонение, което слиза до р. Треклянска и я пресича по дървен мост. След моста има широка по- ляна, чешма с три чучура и една-две къщи. Входът на пропастта е високо под билото на хълма над тях, право нагоре по реброто. Най-удобният подход е да се продължи по черния път към махалата. По него след 150-200 м се достига разклон вляво нагоре. Дотук може да се достигне с лека кола. От разклона се тръгва наляво по черния път, който след около 200 м преваля реброто на хълма. Вляво от пътя има ел. стълбове. Веднага след превалянето на реброто се тръгва вдясно право нагоре по него. Пътека няма, върви се през поляни и ниски храсти, впоследствие по-нагоре се навлиза в дъбова гора, която от тази страна се пресича бързо и се излиза на гола поляна на ската, осеяна с кари. На около 70-80 м от долния край на поляната, леко вляво, се забелязва големият въртоп на пропастта. Входът е светъл въртоп с диаметър около 15 м и дълбочина 16-20 м. Югозападно от него има втори, по-малък въртоп с отвор, който също води в пропастта. Входът е маркиран с номера на пещерата.

  Времето за достигане на пропастта от черния път за махалата е около 30 мин. Разстоянието е приблизително 1000-1200 м, денивелацията е около 120 м.

  Поляната с карите се забелязва още от шосето за с. Трекляно, а също и от дървения мост с поляната и чешмата.

  Засечен азимут: – от дървения мост на р. Треклянска към входа на пропастта: 312ё

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 3331 ОД Описание на достъпа “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: ЯМКИТЕ “Класиф.№ “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: мах. Грамадарци, с. Раянци“Общ. Трекляно “Обл. Пернишка “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: „МОЕРПА“ “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 13. 06. 1999 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: С два входа,които са на дъната на въртопи

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата