Ямата над Козлодер падина

 • Други имена
  Ямата № 101 -
 • Дължина
  70 m.
 • Дълбочина
  30 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Ямата в Козлодер падина | *Ямата № 101

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Подравнището –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 1672 *Код № 203226

  Обща дължина 70м. *Денивелация -30м.

  Картирана на 12/08/1964г. от К. Кирчев, Здравко Илиев, и Ангелина Петкова – ПК „Eделвайс“ гр. София. Мащаб 1: 300

  Местонахождение:

  Намира на 3км западно от гара Черепиш в местността Подравнището, на левия скат на Козлодер падина. Трудно се открива сред карите – на 210 метра от Новата с азимут 283 гради /175 градуса/. Пред входа има голям скален блок. Самия вход често е покрит с клонаци. Пещерата е развита в карбонатната мантия на Згориградската антиклинала, изградена от средно и горнотриаски, юрски и кредни -оргонски варовици.

  Описание на пещерата:

  Влажна пропастна пещера. Лабиринтна, развита на няколко нива, смесена. Входът е с южно изложение, представлява добре оформена цепка с дълбочина 12м. За входния отвес е необходимо екипиране. Системата се изнася отвън на близко стоящо дърво. Необходим инвентар – 15м. въже, 10 метрова пещерна стълба, протектор, два карабинера. По средата на отвеса има малка площадка на която може да се направи прехвърляне. След предоляване на отвеса се попада в началото на стръмен сипей, в края на който пещерата се раделя на два ръкава. В дясно галерията води в голяма, наклонена зала. Залата е просторна с много и разнообразни, различно оцветени образувания. Не отстъпва по хубост на пещери като „Елата“ или „Резньовете“. Във най-високата част на залата се намира т. н.“Олтара“- масивен сталагмит, заобиколен от множество красиви образувания, за жалост голяма част от тях изпочупени. Галерията завършва с малка заличка, в дясно на която се намира красив каменен водопад, за основа на който е послужил масивен сталактон. В ляво от сипея се оформя малък лабиринт от няколко галерийки, който са сухи, низходящи и къси. От дясната им страна има няколко отвора в синтровата кора, покриваща пода, водещи в дълбочина, но са затлачени. В ляво се отделя тясна, низходяща галерия в която се чувства силно въздущно течение, отвътре навън, завършваща със затлачен почвен ссифон. Впоследствие той бе разкопан и се попадна в нови части на пещерата, със красиви, прзрачно кристални аномални образувания. В крайната си част галерията опира до 10 метров кладенец, на дъното на който има множество образувания, през които духа „като за световното“ влажен студен въздух. Недоиследвана, новите части не са картирани.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата