Ямата на стагата

 • Други имена
  Пещера № 104
 • Дължина
  7 m.
 • Дълбочина
  19 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  555 m.
 • Ерозионен базис
  290 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Ямата на стагата | *Пещера № 104

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Коцовата стага –

  Врачански карстов район № 203-

  Згориградски пещерен подрайон –

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 353817 N 43, 055404 – WGS84

  Рег.№ 1145 *Код № 203160 *НМВ 525м.

  Обща дължина 7м. *Денивелация -19м.

  Картирана на 12/05/1977г. от Веселин Гяуров и Здравко Илиев ПК „Еделвайс“ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 3км северозападно от ж. п. гара Черепиш на билото на Коцовата стага, на 200м. южно от „Щугавата пещера“ на левия бряг на р. Искър. До нея преминава пътечката от Манастирските кошари за местността Подравнището. От ж. п. гара Черепиш, посока с. Зверино се пресича ж. п. моста при Старите общежития, срещу фабриката за хидратна вар, минава се покрай „Голямата ниша“ и се изкачва венеца по-добре очертани каменни стъпала и достигайки Манастирските кошари във вдясно се отделя пътеката през гъст капинак и навлиза в рядка гора. След достигане до стълба на далекопровода се продълажава на север до горния край на наклонената планинска ливада. В подножието на Коцовата стага пътечката се разделя, в дясно се отделя покрай венеца пътечката за пещера „Дупница“, а основната пътека продължава направо и прехвърля билото. Вдясно от нея, почти на самото било, в малък въртоп се намира входът на „Ямата“ Развита е в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Развитието е контролирано от Отделовския отсед, отделящ Стара планина от Предбалкана. Височина над МЕБ 290м.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, суха, неразклонена пропаст без образувания. Въртопът в който е развита пропастта е с дълбочина 2 метра. В СЗ посока се оформя малка, низходяща галерия. На шестия метър завършва с 15 метров кладенец. Галерията е покрита с нападали и обрушени скални късове, които обикновено запушват отвора на кладенеца. Той представлявя диаклазна цепка развита в дълбочина. Дъното е покрито с нападали камъни и пръст, от блокажа се чувства студено течение идващо отдолу. Не е екипиране за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.