Валявичарската пещера

 • Други имена
  Дендрита
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1600 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Валявичарската. с. Сушица. м. вр Валявичаро. Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район 302 рег № 3232. №: 302028. Дължина (15. 00 м), денивелация (-4. 00 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се намира на около 1 км в дясно от пътя за гр. Кюстендил на 250 гради югозападно от селото. Входа и се разкрива по средата на невисок скален венец виждащ се от селото. Абсолютната надморска височина на входа на пещерата е 1600 м. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район № 302.

  Описание: Входа на пещерата Валявичарската и се разкрива по средата на невисок скален венец виждащ се от селото. Входа на пещерата има неправилна форма и размери 2. 50х1. 50 м. Той има югоизточно изложение (130 гради). От него в западна посока се развива ниска галерия с максимална височина достигаща до 0. 80 м. Пода е покрит с глина и дребни камъни. На петия метър има стеснение и непреодолим тесняк в лявата стена на галерията. На осмият метър галерията завива в северна посока. На това място в свода на пещерата се разкрива тесен комин висок 4 метра. Той отвежда до повърхността, като вторият вход на пещерата е с размери 0. 40х0. 30 м. Следват още 4-5 метра и галерията преминава в непреодолимо стеснение. Пещерата има дължина 15. 00 м при денивелация от -4. 00 м. Тя е развита в тънкослойни, глинести, горнотриаски варовици. Дебелината на пластовете е от 0. 02 до 0. 50 м. Наклона им е 50 гради с посока 26 гради. Скалите в района са силно надробени, напукани и слабо окарстени.

  История на проучването: Пещерата е проучена и картирана на 07. 06. 1994г. От В. Мустаков и Т. Тотев -ПК “Хеликтит”-София.

  Описание на достъпа

  Валявичарската. с. Сушица. м. вр Валявичаро. Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район 302 рег № 3232. №: 302028. Дължина (15. 00 м), денивелация (-4. 00 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се намира на около 1 км в дясно от пътя за гр. Кюстендил на 250 гради югозападно от селото. Входа и се разкрива по средата на невисок скален венец виждащ се от селото. Абсолютната надморска височина на входа на пещерата е 1600 м. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Трекляно-Земенско-Конявски пещерен район № 302.

  Описание: Входа на пещерата Валявичарската и се разкрива по средата на невисок скален венец виждащ се от селото. Входа на пещерата има неправилна форма и размери 2. 50х1. 50 м. Той има югоизточно изложение (130 гради). От него в западна посока се развива ниска галерия с максимална височина достигаща до 0. 80 м. Пода е покрит с глина и дребни камъни. На петия метър има стеснение и непреодолим тесняк в лявата стена на галерията. На осмият метър галерията завива в северна посока. На това място в свода на пещерата се разкрива тесен комин висок 4 метра. Той отвежда до повърхността, като вторият вход на пещерата е с размери 0. 40х0. 30 м. Следват още 4-5 метра и галерията преминава в непреодолимо стеснение. Пещерата има дължина 15. 00 м при денивелация от -4. 00 м. Тя е развита в тънкослойни, глинести, горнотриаски варовици. Дебелината на пластовете е от 0. 02 до 0. 50 м. Наклона им е 50 гради с посока 26 гради. Скалите в района са силно надробени, напукани и слабоокарстени.

  История на проучването: Пещерата е проучена и картирана на 07. 06. 1994г. От В. Мустаков и Т. Тотев -ПК “Хеликтит”-София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, проходна свързва се с 4 м.комин

  Карта

 • Картировач(и)
  В. Мустаков, Т. Тотев ПК "Хелектит" София
 • Дата
  1994-06-07
 • Описание: Входа на пещерата Валявичарската и се разкрива по средата на невисок скален венец виждащ се от селото. Входа на пещерата има неправилна форма и размери 2. 50х1. 50 м. Той има югоизточно изложение (130 гради). От него в западна посока се развива ниска галерия с максимална височина достигаща до 0. 80 м. Пода е покрит с глина и дребни камъни. На петия метър има стеснение и непреодолим тесняк в лявата стена на галерията. На осмият метър галерията завива в северна посока. На това място в свода на пещерата се разкрива тесен комин висок 4 метра. Той отвежда до повърхността, като вторият вход на пещерата е с размери 0. 40х0. 30 м. Следват още 4-5 метра и галерията преминава в непреодолимо стеснение. Пещерата има дължина 15. 00 м при денивелация от -4. 00 м. Тя е развита в тънкослойни, глинести, горнотриаски варовици. Дебелината на пластовете е от 0. 02 до 0. 50 м. Наклона им е 50 гради с посока 26 гради. Скалите в района са силно надробени, напукани и слабо окарстени.