Цъкълът

 • Други имена
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  26 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  150 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Цъкълът –

  с. Сливарово *Община Малко Търново *Бургаска област –

  Местност: Боята (Цъкълова нива)-

  Странджански карстов район № 310 –

  Средногорско-Тракийска област –

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 1016 *Код № 310039

  Обща дължина 8м. *Денивелация -24м.

  В местността се е намирала нивата на лицето с прякор „Цъкъла“ от с. Сливарово. Картирана на 20/07/1975г от Петър Делчев и Александър Грозданов от СПК „Академик“ гр. София на експедиция „Странджа 75“.

  Местонахождение:

  Намира се в едноименната местност (Цъкълова нива, Боята) на с. Сливарово на 150м от р. Резовска. Тръгва се от 13-та застава в посока вр. Буджак. Развита в юрски мраморизирани варовици, изграждащи голямата Стоиловска синклинала, която е част от Странджанския антиклинорий. Височина над МЕБ 150м.

  Описание на пещерата

  Суха неразклонена пропаст. От образуванията – единствено завеси и ребра.

  Екипиране за ТЕВ:

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата