Топлата дупка

 • Други имена
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Топлата дупка –

  с. Троица *Област Шуменска

  Община Велики Преслав –

  Местност *Момина скала*-

  Шуменски карстов район № 107-

  Дунавска равнина

  Рег.№ 1678 *Код: 107010

  Дължина 16м. *Денивелация -4м.

  Пещерата се намира на около 1, 5км северно от центъра на с. Троица. Тръгва са по шосето за Осмарските колонии и когато се наближи местността „Момина скала“ се отбива в дясно по стар, коларски път по който се стига до скалния монолит „Момина скала“. Това е единична скала с височина над 10м, която стърчи самотно над околния терен. Под върха на скалата има две ниши с добре оформени правоъгълни отвори. До основата на скалата, от западната страна има останки от старинна сграда и много фрагменти от керамика. На около 50м северно от него, в основата на близкия скален венец се намира входът на „Топлата дупка“, който представлява сравнително тесен отвор под голям камък. След входа пещерата продължва няколко мет- ра стръмно надолу, след което следва разширение и разклонение в посока запад. След още няколко метра се стеснява и преминава в тесен и нисък проход. След разширението основната галерия взема посока юг, като постъпенно преминава в скална пукнатина, тясна и непроходима, от която лъха силно въздушно течение. През зимата същото разтопява снега около отвора и поради тази причина местното население е нарекла пещерата „Топлата дупка“. Разклонението на запад води почти под входа на пещерата, преминавайки в скална пукнатина. Подът на цялата пещера е покрит с камъни. По свода и стените няма следи от окарстяване. Пещерата е суха, разклонена, с обща дължина 16м.

  Изследвана и картотекирана 1976 год. от Ат. Спасов, Ст. Димитров,

  Ст. Стоев членове на пещерен клуб към тур. дружество „Мадарски конник“ гр. Шумен Описал:…. /Ат. Спасов/

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена