Търсова яма

 • Други имена
  Търсов валог -
 • Дължина
  21 m.
 • Дълбочина
  14 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Търсова яма | *Търсов валог –

  с. Лютаджик *Община Враца –

  Врачанска област

  Местност: Търсов валог –

  Врачански пещерен район № 203 –

  Старопланинска област –

  G P S – E: 23, 265039 N: 43, 085982 – WGS84-

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 245 *Код № 203031 *НМВ 1173м.

  Обща дължина 21м. *Денивелация -14м.

  Пещерата „Търсов валог“ има две стари карти. По-новата е дело на ПК „Черни връх“ София. И двете са твърде схематични и неточни (карта на чичко Радуш или Гинчето неточна?!), като липсват елементи като втори вертикален разрез например, който за пропастите е задължителен. Поради тази причина се наложи прекартиране на пропастта на 23/06/2004г. (К. Стоичков). Прекартирали Алексей Жалов, Константин Стоичков – п. к.„Хеликтит“ гр. София.

  Местонахождение:

  Входа на пещерата е разположен на около 5. 5км североизточно от с. Миланово в местността Търсов валог. Той се разкрива в незначително пропадане в югоизточната част на тази местност. Тя е в северната част на Бегличкия дял на Врачанска планина. Възможен е достъп от три места: с. Миланово, с. Оплетня и х. Пършевица. И в трите случая трябва да се достигне т. нар. Търсов валог. Най-удобен е подстъпа от с. Миланово. Първоначално се тръгва по стария път за Враца, като се следи лентовата маркировка към х. Пършевица. Достига се каптажа над селото, от където пътеката се изкачва по склона на Раненски рът, преминава по заравнената му част и се присъединява към калдъръмения път за Враца. Пряката пътека за м. Корита се отделя в ляво малко преди достигането на каменния мост над т. нар. Говежди дол. Пътеката извежда в дясно от кошарите в посочената местност. Пряката пътека отвежда до самите кошари. След като се отминат кошарите и се превали билото на планината се продължава по пътя, докато се достигне до второто му разклонение в ляво. По добре очертан (в началото) горски път се достига до Търсов валог. Пропастта се намира в гората, в дясната югоизточна периферия на валога, на около 10-20м от границата му с гората. Входа е в не гъста гора и е труден за намиране.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, влажна, едноетажна, неразклонена. Диаклазна. Входът е в незначително пропадане с издължена неправилна форма и размери 0. 7х1. 7м. Следва отвес дълбок 10м с малка площадка на осмия метър. В горната част на отвеса скалата е ронлива. Попада се върху наносен конус от пръст и гнила шума в горната част на зала. Нейните размери са 9м дължина, 5м. ширина и височина на свода в най-високата му част 8м. Слиза се по наклона на наносният конус, като пода е покрит с влажна глина и камъни. Освен голямото количество гнили листа на дъното се забелязват и няколко големи дънера. Дъното на пещерата представлява малък подмол с множество красиви и масивни сталактити. Пропастта задънва с глинена тапа. Търсова яма има незначителни размери – дължина 10м, при денивелация от -14 м. Не са извършвани биоспелеологични и климатични изследвания.

  Екипиране за ТЕВ:

  Нужен инвентар: 20м въже, 2-3 протектора, 3-4 стоманени примки, 2-3 карабинера. Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ (би било добре да се наковат спитове). Основното закрепване се прави на дървета в близост до входа. На ръба на отвеса може да се направят още две закрепвания на скални издатъци. Могат да се поставят протектори, ако въжето трие на някои места. Следва 10м отвес в близост до стената.

  Описание на достъпа

  Търсова яма | *Търсов валог –

  с. Лютаджик *Община Враца –

  Врачанска област

  Местност: Търсов валог –

  Врачански пещерен район № 203 –

  Старопланинска област –

  G P S – E: 23, 265039 N: 43, 085982 – WGS84-

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 245 *Код № 203031 *НМВ 1173м.

  Обща дължина 21м. *Денивелация -14м.

  Пещерата „Търсов валог“ има две стари карти. По-новата е дело на ПК „Черни връх“ София. И двете са твърде схематични и неточни (карта на чичко Радуш или Гинчето неточна?!), като липсват елементи като втори вертикален разрез например, който за пропастите е задължителен. Поради тази причина се наложи прекартиране на пропастта на 23/06/2004г. (К. Стоичков). Прекартирали Алексей Жалов, Константин Стоичков – п. к.„Хеликтит“ гр. София.

  Местонахождение:

  Входа на пещерата е разположен на около 5. 5км североизточно от с. Миланово в местността Търсов валог. Той се разкрива в незначително пропадане в югоизточната част на тази местност. Тя е в северната част на Бегличкия дял на Врачанска планина. Възможен е достъп от три места: с. Миланово, с. Оплетня и х. Пършевица. И в трите случая трябва да се достигне т. нар. Търсов валог. Най-удобен е подстъпа от с. Миланово. Първоначално се тръгва по стария път за Враца, като се следи лентовата маркировка към х. Пършевица. Достига се каптажа над селото, от където пътеката се изкачва по склона на Раненски рът, преминава по заравнената му част и се присъединява към калдъръмения път за Враца. Пряката пътека за м. Корита се отделя в ляво малко преди достигането на каменния мост над т. нар. Говежди дол. Пътеката извежда в дясно от кошарите в посочената местност. Пряката пътека отвежда до самите кошари. След като се отминат кошарите и се превали билото на планината се продължава по пътя, докато се достигне до второто му разклонение в ляво. По добре очертан (в началото) горски път се достига до Търсов валог. Пропастта се намира в гората, в дясната югоизточна периферия на валога, на около 10-20м от границата му с гората. Входа е в не гъста гора и е труден за намиране.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, влажна, едноетажна, неразклонена. Диаклазна. Входът е в незначително пропадане с издължена неправилна форма и размери 0. 7х1. 7м. Следва отвес дълбок 10м с малка площадка на осмия метър. В горната част на отвеса скалата е ронлива. Попада се върху наносен конус от пръст и гнила шума в горната част на зала. Нейните размери са 9м дължина, 5м. ширина и височина на свода в най-високата му част 8м. Слиза се по наклона на наносният конус, като пода е покрит с влажна глина и камъни. Освен голямото количество гнили листа на дъното се забелязват и няколко големи дънера. Дъното на пещерата представлява малък подмол с множество красиви и масивни сталактити. Пропастта задънва с глинена тапа. Търсова яма има незначителни размери – дължина 10м, при денивелация от -14 м. Не са извършвани биоспелеологични и климатични изследвания.

  Екипиране за ТЕВ:

  Нужен инвентар: 20м въже, 2-3 протектора, 3-4 стоманени примки, 2-3 карабинера. Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ (би било добре да се наковат спитове). Основното закрепване се прави на дървета в близост до входа. На ръба на отвеса може да се направят още две закрепвания на скални издатъци. Могат да се поставят протектори, ако въжето трие на някои места. Следва 10м отвес в близост до стената.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  Търсова яма | *Търсов валог –

  с. Лютаджик *Община Враца –

  Врачанска област

  Местност: Търсов валог –

  Врачански пещерен район № 203 –

  Старопланинска област –

  G P S – E: 23, 265039 N: 43, 085982 – WGS84-

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 245 *Код № 203031 *НМВ 1173м.

  Обща дължина 21м. *Денивелация -14м.

  Пещерата „Търсов валог“ има две стари карти. По-новата е дело на ПК „Черни връх“ София. И двете са твърде схематични и неточни (карта на чичко Радуш или Гинчето неточна?!), като липсват елементи като втори вертикален разрез например, който за пропастите е задължителен. Поради тази причина се наложи прекартиране на пропастта на 23/06/2004г. (К. Стоичков). Прекартирали Алексей Жалов, Константин Стоичков – п. к.„Хеликтит“ гр. София.

  Местонахождение:

  Входа на пещерата е разположен на около 5. 5км североизточно от с. Миланово в местността Търсов валог. Той се разкрива в незначително пропадане в югоизточната част на тази местност. Тя е в северната част на Бегличкия дял на Врачанска планина. Възможен е достъп от три места: с. Миланово, с. Оплетня и х. Пършевица. И в трите случая трябва да се достигне т. нар. Търсов валог. Най-удобен е подстъпа от с. Миланово. Първоначално се тръгва по стария път за Враца, като се следи лентовата маркировка към х. Пършевица. Достига се каптажа над селото, от където пътеката се изкачва по склона на Раненски рът, преминава по заравнената му част и се присъединява към калдъръмения път за Враца. Пряката пътека за м. Корита се отделя в ляво малко преди достигането на каменния мост над т. нар. Говежди дол. Пътеката извежда в дясно от кошарите в посочената местност. Пряката пътека отвежда до самите кошари. След като се отминат кошарите и се превали билото на планината се продължава по пътя, докато се достигне до второто му разклонение в ляво. По добре очертан (в началото) горски път се достига до Търсов валог. Пропастта се намира в гората, в дясната югоизточна периферия на валога, на около 10-20м от границата му с гората. Входа е в не гъста гора и е труден за намиране.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, влажна, едноетажна, неразклонена. Диаклазна. Входът е в незначително пропадане с издължена неправилна форма и размери 0. 7х1. 7м. Следва отвес дълбок 10м с малка площадка на осмия метър. В горната част на отвеса скалата е ронлива. Попада се върху наносен конус от пръст и гнила шума в горната част на зала. Нейните размери са 9м дължина, 5м. ширина и височина на свода в най-високата му част 8м. Слиза се по наклона на наносният конус, като пода е покрит с влажна глина и камъни. Освен голямото количество гнили листа на дъното се забелязват и няколко големи дънера. Дъното на пещерата представлява малък подмол с множество красиви и масивни сталактити. Пропастта задънва с глинена тапа. Търсова яма има незначителни размери – дължина 10м, при денивелация от -14 м. Не са извършвани биоспелеологични и климатични изследвания.

  Екипиране за ТЕВ:

  Нужен инвентар: 20м въже, 2-3 протектора, 3-4 стоманени примки, 2-3 карабинера. Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ (би било добре да се наковат спитове). Основното закрепване се прави на дървета в близост до входа. На ръба на отвеса може да се направят още две закрепвания на скални издатъци. Могат да се поставят протектори, ако въжето трие на някои места. Следва 10м отвес в близост до стената.