Свичиля

 • Други имена
  Пещера № 184а -
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  385 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Свичиля | *Пещера № 184а

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Област Враца *Община Мездра –

  Мeстност: Буняко –

  Врачански карстов район № 203 –

  Згориградски пещерен подрайон-

  Старопланинска област –

  GPS E: 23, 372780 N: 43, 060378 – WGS84

  Рег.№ 2492 *Код № 203391 *АНМВ 373м.

  Обща дължина 0м. *Денивелация 0м

  Няма карта

  Местонахождение:

  Намира се при жп гара Черепиш в местността Буняко, на южната стена на средната ритла, на десния бряг на р. Искър.

  Описание на пещерата:

  Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: