Софрата 2

 • Други имена
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера „Суфрата № 2“ с. Невша Варненска област община Ветрино Провадийски район, Дунавска равнина № 108 Местност – Голямото Елеме Данни: Обща дължина 11m Денивелация -1 m Рег.№ 314 Код: 108009
  Между с. Мадара и Провадия, в района на гара Невша се намират група скални манастири, килии и ниши. Те са разположени върху отвесните скали на Голямото и Малко було, на Голямото и Малко Елеме Намират се в каньона на р. Провадийска, образувани от пясъчниците на Шуменската свита по южния склон на вр. Градето /341, 3/на платото Дюза. Те се издигат рязко над полегатия южен склон , оформен от меките кредоподобни варовици на Венчанската свита. В района има над 10 труднодостъпни килии и ниши, ориентирани на юг. В подножието на масива личат издълбани кръстове и графити, датирани между ХІІ-ХІV век. Въртоп „Суфрата“ отстои на около 3, 6км западно от жп гара Невша. Намира се на билото на северния склон на скалния венец, опасващ платото Голямото Елеме. До въртопа се стига по пътя за лозята, разположени на северния склон. На 16м източно от него се намира т. н. „Софрата на Имам бей“ – добре обработен монолитен камък с кръгла форма, от двете му страни се намират изградени зидове от камък. Според преданието, на този хълм се е намирала крепостта на Имам бей. Дъното на въртопа е оформено от блокаж с размери на отделните късове 20/30 и 15/20см. Тук се откриват входовета на три пещери, образувани в горнокредни варовици, развити в скалите на Провадийската грабен-синклинала. Характерно и за трите Софри е, че дъната им са покрити със скални късове, 20/30см и във всяка една от тях има множество фрагменти от начупена керамика. Входът на пещера „Софрата 2“ се намира в западния край на въртопа. Той е с неправилна форма, СИ изложение, широк около 3м и със височина на свода 2м. Пещерата представлява зала с дължина 6м и средна ширина 3, 5м. В ляво и дясно на основната галерия има по едно малко и тясно продължение. Пещерата е хоризонтална, разклонена, едноетажна суха. Вторични образувания липсват. Изследвана и картографирана 1975 г от В. Цветкова от ПК „Галата“ Варна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата