Шугавата

 • Други имена
  Пещера № 102 -
 • Дължина
  104 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  550 m.
 • Ерозионен базис
  300 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: В пещерата обитават прилепи от вида Голям подковонос
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Шугавата | *Пещера № 102

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Подравнището –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S-E: 23, 354670 N: 43, 054990-WGS84

  Рег.№ 3273 *Код № 203482 *НМВ 542м.

  Дължина 104м. *Денивелация -6м.

  История на откриването:

  Изследвана и картирана 1976г. от Найден Попов и Панайот Нейковски СПК „Академик“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се до гара Черепиш в подножието на скалния венец, опасващ Стагата, на 102м от „Новата“ сред група дървета с азимут 175 гради. (Явор Стоянов)

  Описание на пещерата:

  Входът е сред група високи дървета и половината от него е преградена със стена, тъй като началото на пещерата се използува за кошара. Пещерата с двуетажна. Горният етаж представлява къса 12м галерия, образувана по пукнатина с посока северозапад-югоизток. Ширината ѝ е 3-4м. Височината на галерията при входа е 2м, но навътре намалява. В началото пода е покрит със земя и овчи тор, а в края има останки от някогашни красиви синтрови езерца и сталактони. В края на горния етаж на пещерата през зимата и пролетта капе вода. На Зм от входа, в основата на лявата стена, има малък отвор, обикновено запушван с камъни от овчарите, който представлява началото на прохода към долния етаж. Долният етаж на пещерата е широка и висока галерия с няколко разширения, наподобяващи зали. На места сводът се издига до 3м, а ширината достига до 10м. В началото галерията е влажна и пода е покрит с дебели наслаги от пръст и камъни. След около 20м се достига разшнреине, в дясната част на което се виждат сталактити и сталактони, подпиращи ниския свод. Продължи ли се навътре, скоро се достига до стесняване на каверната. По средата на стеснението се издига кошероподобен сталагмит. В ляво от него голям скален блок се подпира на стената н стичащата се вода е успяла да го калцира към основната скала. В дясно, до наметнатата с каменно покривало (повлек) стена, се виждат малки сталактони. След това галерията се разширява и повежда на югоизток. Тук подът е покрит с глина и едри камъни. После се навлиза в последното разширение. Стените са добре огладени от протичащия някога поток. В източния участък на това разширение има запазени две групи сталактити и сталактони, образували се в скалните ниши. Последните 10м от долния етаж на пещерата представляват възходяща галерия, насочваща се в началото на изток, а после на югоизток. Завършва с калциран блокаж, върху който се е отложила глина. В пещерата обитават прилепи от вида Голям подковонос.

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена