Рибновската пещера

 • Други имена
 • Дължина
  29 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1025 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Turbellaria,Austropothamobius torrentium, Araneae, Ixodidae, Diplura, Onyichiurus postumicus, Stenophylox vibex, Miniopterus s
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове: Stygiosoma beroni

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена