Погрез

 • Други имена
 • Дължина
  342 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пропастната пещера *Погрез* с. Тепава, обл. Ловешка, Местност *Погрез* Деветашки район, Старопланинска област № 212027 Дължина 342м Денивелация -10м Рег.№ 2241

  Местонахождение: След билото от с. Брестово за с. Тепава по черен път в дясно до навес със слама. Входът на пропастта се намира след 500м до края на черния път разположен на дъното на въртоп със диаметър 60-70м. Според районирането на карста в България /по Вл. Попов/попада в Деветашки карстов район № 212. Той е ограничен от север и запад от долината на р. Осъм, а на юг завършва със ска- лни венци или стръмни склонове на моноклинални ридове. Наклонени- те на север-северозапад аптски ургонски варовици изграждат типи- чна, слабо наклонена на севери запад обширна моноклинала, известна с името Деветашко плато. Входовете са два отвесни по 2 и 5 метра, разположени на 10м един от друг по оста север-юг. Влиза се през северния отвес, като пещерата остава вляво. Оборудване желателно със стълба. След лека галерия се стига до сифона, източен с бент. След около 15м първата рекичка се влива във втора(вътрешна реки- чка), която е с по-голям дебит от първата. По течението на водата се достига веднага до езерото на т. нар. долен вътрешен сифон, кой- то е дълбок 1-1, 5м и дълъг около 15м. Срещу течението на вътрешн- ата рекичка се върви по покрита с дълбок нанос от фин пясък и тиня галерия. На места потокът е издълбал легло в наноса, другаде водата покрива цялото дъно на галерията. Галерията е много ниска -на места таванът е на не повече от 40см он нивото на водата. След около 170м се достига до разширение, където започва езерото на горния вътрешен сифон. През 1976г от п. к.*Урвич*гр. София са проучени двата вертикални входа и галерията по течението на под- земната рекичка до първия сифон(около 100м от входа). През 1980 год. при експедиция на СПК *Академик*гр. София пещерняците Георги Марков, Александър Стрезов, Марио Стоянов и други правят бент, пре- сушава се сифона и се продължава до сегашния край (сифона).

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 3
  Специфични особености: Едноетажна,,разклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата