Парниците

 • Други имена
 • Дължина
  2500 m.
 • Дълбочина
  32 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  260 m.
 • Ерозионен базис
  7 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: да
  Новооткрити биологични видове: н. д.
  Намерени биологични видове: На 16.11.2007 г. преброени 17 прилепа от типа „Малък подковонос“
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Лабиринтна, низхояща галерия, развита на няколко нива