Обиталището

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2009
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Зимна колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Обиталището. г. Лакатник. м. Левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5789. Районен № 203 800. Дължина (12 м), денивелация (+ 5 м).

  Местонахождение и достъп:

  Пещерата се намира на около 2. 5-3 км северозападно от гара Лакатник. Нейният вход се разкрива на около 2 метра над основата на втория гледано от долу на горе скален венец, на левия географски бряг на р. Петренска, преди водослива с р. Пробойница, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 м има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Преди отвора от склона се спуска сипей. Малко преди сипея в дясно се отделя пътека. Тя криволичи и пресича склона и се върви успоредно на сипея и го пресича в горната му част. На места е обрасла с ниски храсти и дървета. Върви се до достигането на втория скален венец в дясно от сипея по посока на изкачването. Тръгва се в основата на скалния венец до достигане на отвора на пещерата. Този вход може да бъде забелязан от доста далеч. Той се вижда отчетливо от моста при водослива на реките Пробойница и Петренска.

  Описание:

  Входа на пещерата се разкрива на 2 метра височина над основата на скален венец. Достигането до него става посредством изкатерване. Входът има издължена капковидна форма и размери височина 4 м и ширина 0. 80 м. Изложението му е югозападно. От него в североизточна посока се развива висока и тясна възходяща галерия, която опира в праг висок 2. 50 м. След прага се попада на къса площадка. На това място по тавана могат да бъдат забелязани и единствените образувания в пещерата-дребни повлеци и дендрити. Забелязват се и еврозионни кубета. Попада се на праг дълбок 2. 70 м, който се слиза на камина. Краят на пещерата представлява уширение с размери; дължина 4 м, ширина 1. 30 м и височина 5. 30 м. На тавана на това място се разкрива друг вход на пещерата, който е с неправилна форма и размери 0. 80х0. 60 м. В западна посока има късо труднопроходимо разклонение, което излиза на вторият вход на пещерата, който е с размери височина 0. 90 м и ширина 1 м. В източна посока също така има тясно разклонение, което е затрупано в крайната си част от глинести наслаги и вероятно е обиталище на лисица. На това място ако се разкопаят наслагите може да се попадне на продължение. Пещерата е топла, суха и прашна. Подът в крайната и част е покрит със суха глина и пръст, на отделни места и от дребен чакъл. Забелязани са зимуващи прилепи. Нейните размери са незначителни: дължина 12 м при денивелация от +5 м.

  История на проучването

  Пещерата се забелязва от далеч и има вероятност да е била известна на пещерняците изслезвали района но в ГКПБ не е открита документация за подобна пещера. Тя е локализирана за картиране от Д. Дишовски и К. Стоичков от ПК „Хеликтит”-София на 25. 11. 2007 г. Картирана е на 29. 11. 2009 г. от К. Стоичков, М. Рударска -ПК „Хеликтит” София и К. Петрова-Шанова от СПК „Академик” София.

  Описание на достъпа

  Обиталището. г. Лакатник. м. Левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5789. Районен № 203 800. Дължина (12 м), денивелация (+ 5 м).

  Местонахождение и достъп:

  Пещерата се намира на около 2. 5-3 км северозападно от гара Лакатник. Нейният вход се разкрива на около 2 метра над основата на втория гледано от долу на горе скален венец, на левия географски бряг на р. Петренска, преди водослива с р. Пробойница, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 м има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Преди отвора от склона се спуска сипей. Малко преди сипея в дясно се отделя пътека. Тя криволичи и пресича склона и се върви успоредно на сипея и го пресича в горната му част. На места е обрасла с ниски храсти и дървета. Върви се до достигането на втория скален венец в дясно от сипея по посока на изкачването. Тръгва се в основата на скалния венец до достигане на отвора на пещерата. Този вход може да бъде забелязан от доста далеч. Той се вижда отчетливо от моста при водослива на реките Пробойница и Петренска.

  Описание:

  Входа на пещерата се разкрива на 2 метра височина над основата на скален венец. Достигането до него става посредством изкатерване. Входът има издължена капковидна форма и размери височина 4 м и ширина 0. 80 м. Изложението му е югозападно. От него в североизточна посока се развива висока и тясна възходяща галерия, която опира в праг висок 2. 50 м. След прага се попада на къса площадка. На това място по тавана могат да бъдат забелязани и единствените образувания в пещерата-дребни повлеци и дендрити. Забелязват се и еврозионни кубета. Попада се на праг дълбок 2. 70 м, който се слиза на камина. Краят на пещерата представлява уширение с размери; дължина 4 м, ширина 1. 30 м и височина 5. 30 м. На тавана на това място се разкрива друг вход на пещерата, който е с неправилна форма и размери 0. 80х0. 60 м. В западна посока има късо труднопроходимо разклонение, което излиза на вторият вход на пещерата, който е с размери височина 0. 90 м и ширина 1 м. В източна посока също така има тясно разклонение, което е затрупано в крайната си част от глинести наслаги и вероятно е обиталище на лисица. На това място ако се разкопаят наслагите може да се попадне на продължение. Пещерата е топла, суха и прашна. Подът в крайната и част е покрит със суха глина и пръст, на отделни места и от дребен чакъл. Забелязани са зимуващи прилепи. Нейните размери са незначителни: дължина 12 м при денивелация от +5 м.

  История на проучването

  Пещерата се забелязва от далеч и има вероятност да е била известна на пещерняците изслезвали района но в ГКПБ не е открита документация за подобна пещера. Тя е локализирана за картиране от Д. Дишовски и К. Стоичков от ПК „Хеликтит”-София на 25. 11. 2007 г. Картирана е на 29. 11. 2009 г. от К. Стоичков, М. Рударска -ПК „Хеликтит” София и К. Петрова-Шанова от СПК „Академик” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Вътрешен,-2,50 м.праг,Слиза се на камина

  Карта

 • Картировач(и)
  К. Стоичков, М. Рударска, К. Петрова-Шанова ПК „Хеликтит” София, СПК „Академик” София
 • Дата
  2009-11-29