Кристалната пещера

 • Други имена
  Дупката на стагата -
 • Дължина
  38 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изследвана и картирана на 14. 07. 1969 г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от ПК“Еделвайс“ гр. София от Юри Велинов u Здравко Илиев . Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на около 4км северно от с. Зверино в южния склон на вр. Стагата. ЮЗ от вр. Яворец на територията на парк „Врачански Балкан“. Изходен пункт ж. п. гара Зверино, намираща се на ж. п. линята София-Мездра. Гарата и село Зверино са разположени предимно на левия бряг на р. Искър. Селото се пресича от Златица – най-дългата река във Врачанска планина, която води началото си от извори и чешма под вр. Бук. Тръгва се по подържан горски път източно от долината на р. Златица. Преминава се покрай ретранслатор (добре виждащ се от гарата)намиращ се в т. нар. Градишка могила, където личат останки от стари постройки. На север ридът е заоблен. Пътят пълзи през обширните поляни на мест. Кошерен, за да достигне за около 1, 30 ч стръмните и скалисти южни склонове на вр. Стагата.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, неразклонена, влажна пещера. Наличие на кристални друзи и дендрити.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Юри Велинов "Еделвайс" - София
 • Дата