Козята пещера

 • Други имена
  Пещера № 218
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  400 m.
 • Ерозионен базис
  150 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Рег.№ 4965 К О З Я Т А П Е Щ Е Р А

  м. Шишманово кале с. Лютиброд

  Врачанско

  Местонахождение

  Пещерата се намира на скалното ребро на хълма Шишманово кале, спускащо се на запад към р. Искър, в горната му по-полегата част под върха на хълма.

  Достъп

  До пещерата се достига, като от с. Лютиброд се върви по стария път над Искърското дефиле. След преминаване през характерната местност Процепения камък (през едната от Ритлите) за 10 мин. се достига до седловината И от Шишмановото кале (м. Св. Атанас). От там се изкачва самият хълм Шишманово кале и се продължава надолу в същата посока (прибл. на запад). Скоро пътеката преминава по тясно скално ребро. Тук до самата пътека е вертикалният вход на пещерата. За достигане до другия (хоризон- тален) вход се продължава по пътеката до преминаването ѝ през скалното ребро. От тази скална седловина се заобикаля скалното ребро обратно нагоре (на изток). Входът е голям и е в основата на скалния венец. Входът е маркиран с номера на пещерата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е проходна и е пресича скалното ребро, спускащо се от Шишма- новото кале на запад към р. Искър. Горният вход е пропаст от южната страна на скалното ребро с размери 5 Х 2 м. Спускането в него става „на камина“ и е дълбок 2, 60 м. Долу се попада в хоризонталната част на пеще- рата, която е широка до 7 м, висока до 2 м и светла. Долният вход е полукръгъл, с приблизително северно изложение, с ширина 7 м и височина 2 м. Пещерата е суха. Подът е покрит с пръст, овча тор и големи скални отломки. Няма вторични образувания. Поради удобната си морфология, пещерата се използва за пладнуване на овце и кози.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 4965 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: КОЗЯТА ПЕЩЕРА “Код: 203657 “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: номер 218 “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Лютиброд “Общ. Мездра “Обл. Врачанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Клубна учебна “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 29. 05. 2005 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Описание на достъпа

  Рег.№ 4965 К О З Я Т А П Е Щ Е Р А

  м. Шишманово кале с. Лютиброд

  Врачанско

  Местонахождение

  Пещерата се намира на скалното ребро на хълма Шишманово кале, спускащо се на запад към р. Искър, в горната му по-полегата част под върха на хълма.

  Достъп

  До пещерата се достига, като от с. Лютиброд се върви по стария път над Искърското дефиле. След преминаване през характерната местност Процепения камък (през едната от Ритлите) за 10 мин. се достига до седловината И от Шишмановото кале (м. Св. Атанас). От там се изкачва самият хълм Шишманово кале и се продължава надолу в същата посока (прибл. на запад). Скоро пътеката преминава по тясно скално ребро. Тук до самата пътека е вертикалният вход на пещерата. За достигане до другия (хоризон- тален) вход се продължава по пътеката до преминаването ѝ през скалното ребро. От тази скална седловина се заобикаля скалното ребро обратно нагоре (на изток). Входът е голям и е в основата на скалния венец. Входът е маркиран с номера на пещерата.

  Геоморфоложко описание

  Пещерата е проходна и е пресича скалното ребро, спускащо се от Шишма- новото кале на запад към р. Искър. Горният вход е пропаст от южната страна на скалното ребро с размери 5 Х 2 м. Спускането в него става „на камина“ и е дълбок 2, 60 м. Долу се попада в хоризонталната част на пеще- рата, която е широка до 7 м, висока до 2 м и светла. Долният вход е полукръгъл, с приблизително северно изложение, с ширина 7 м и височина 2 м. Пещерата е суха. Подът е покрит с пръст, овча тор и големи скални отломки. Няма вторични образувания. Поради удобната си морфология, пещерата се използва за пладнуване на овце и кози.

  љ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Џ “ БФС 4965 ОД/ГМО Описание на достъпа и Геоморфоложко описание “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Пещера: КОЗЯТА ПЕЩЕРА “Код: 203657 “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Синоними: номер 218 “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Селище: с. Лютиброд “Общ. Мездра “Обл. Врачанска “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„” “Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “ ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„„„„„„„„„„„—„„„„„„„„„‚„„„„„„„„„” “Експедиция: Клубна учебна “Подпис: “ Лист № “Вс. листа“ “Дата: 29. 05. 2005 г. “ “ 1 “ 1 “ Ђ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„Ѓ„„„„„„„„„™ Формат А4

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: проходна,неразклонена,светла