Калната пещера

 • Други имена
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  500 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
  2008
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Калната. г. Лакатник. м. Левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5462. Районен № 203 753. Дължина (14. 00 м), денивелация (+2. 65 м).

  Местонахождение и достъп:

  Входът на пещерата се намира в горната част на скалния венец на левия географски бряг на р. Петреница. Западна стара планина. Той се намира в началото на стръмно дере, което извежда до отвесната стена на венеца. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия и географски бряг. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Преди него се тръгва право нагоре по сипей. Върви се до достигането на пътека. Тя набира денивелация и излиза над скалните венци. Върви се нагоре по дола над самите скални венци на левия географски бряг на река Петренска. Подход за пещерата също така е и пътеката, която свързва Алпийска поляна с Петренски дол. Тя подминава премката при м. Градището и постепенно завива на север следвайки Петренски дол. Пътеката се движи малко над горния ръб на венците. Преди да се изравним с Академишки скали (които се намират отсреща през дола), трябва да се отбием от пътеката и по ръба на венеца да търсим началото на дерето където се намира пещерата. Ориентир може да ни е издадена част на венеца наподобяващ кула. Точно до него е и началото на дерето и входа на пещерата. Входът на пещерата се намира в горната част на скалния венец на левия географски бряг на р. Петреница. Той се намира в началото на стръмно дере, което извежда до отвесната стена на венеца. За ориентир може да се ползват разположените отсреща (на десния географски бряг, или вляво ако вървим срещу течението на реката) дере и вход на голяма ниша. Те се намират непосредствено преди т. н. Академишки скали. Намирането на входа е трудно без водач.

  Описание:

  Пещерата представлява не широка и висока галерия. Входът и е тесен и се намира зад голям отцепен от венеца блок. Той има триъгълна форма и е с размери 0. 60х0. 50 м. Пролазвайки през него попадаме в галерия, която се развива в посока север-североизток. Попада се в уширение където прониквача може да върви изправен. След около 14 м галерията задънва в непреодолим тесняк от основна скала и глина. Подът на пещерата е от сухи наслаги – глина и пръст. Тук там се срещат отделни по-големи камъни и чакъли. Стените и тавана изобилстват от бели образувания – драперии, натеци и редки цевични сталактити. В пещерата е забелязан прилеп, чиито вид не е определен. Нейните размери са дължина 14. 00 м при денивелация от + 2. 65 м.

  История на проучването:

  Пещерата е изследвана в рамките на пещерната експедиция “Петренски дол” 2008 организирана от ПК “Под ръбъ” – Церово. Открита е от Калоян Еленков от ПК “Под ръбъ” на 12. 04. 2008 г. Картирана е Живко Петров от ПК “Хеликтит” София и Цветан Костурков от ПК “Под ръбъ” на 13. 04. 2008 г.

  Описание на достъпа

  Калната. г. Лакатник. м. Левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5462. Районен № 203 753. Дължина (14. 00 м), денивелация (+2. 65 м).

  Местонахождение и достъп:

  Входът на пещерата се намира в горната част на скалния венец на левия географски бряг на р. Петреница. Западна стара планина. Той се намира в началото на стръмно дере, което извежда до отвесната стена на венеца. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия и географски бряг. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Преди него се тръгва право нагоре по сипей. Върви се до достигането на пътека. Тя набира денивелация и излиза над скалните венци. Върви се нагоре по дола над самите скални венци на левия географски бряг на река Петренска. Подход за пещерата също така е и пътеката, която свързва Алпийска поляна с Петренски дол. Тя подминава премката при м. Градището и постепенно завива на север следвайки Петренски дол. Пътеката се движи малко над горния ръб на венците. Преди да се изравним с Академишки скали (които се намират отсреща през дола), трябва да се отбием от пътеката и по ръба на венеца да търсим началото на дерето където се намира пещерата. Ориентир може да ни е издадена част на венеца наподобяващ кула. Точно до него е и началото на дерето и входа на пещерата. Входът на пещерата се намира в горната част на скалния венец на левия географски бряг на р. Петреница. Той се намира в началото на стръмно дере, което извежда до отвесната стена на венеца. За ориентир може да се ползват разположените отсреща (на десния географски бряг, или вляво ако вървим срещу течението на реката) дере и вход на голяма ниша. Те се намират непосредствено преди т. н. Академишки скали. Намирането на входа е трудно без водач.

  Описание:

  Пещерата представлява не широка и висока галерия. Входът и е тесен и се намира зад голям отцепен от венеца блок. Той има триъгълна форма и е с размери 0. 60х0. 50 м. Пролазвайки през него попадаме в галерия, която се развива в посока север-североизток. Попада се в уширение където прониквача може да върви изправен. След около 14 м галерията задънва в непреодолим тесняк от основна скала и глина. Подът на пещерата е от сухи наслаги – глина и пръст. Тук там се срещат отделни по-големи камъни и чакъли. Стените и тавана изобилстват от бели образувания – драперии, натеци и редки цевични сталактити. В пещерата е забелязан прилеп, чиито вид не е определен. Нейните размери са дължина 14. 00 м при денивелация от + 2. 65 м.

  История на проучването:

  Пещерата е изследвана в рамките на пещерната експедиция “Петренски дол” 2008 организирана от ПК “Под ръбъ” – Церово. Открита е от Калоян Еленков от ПК “Под ръбъ” на 12. 04. 2008 г. Картирана е Живко Петров от ПК “Хеликтит” София и Цветан Костурков от ПК “Под ръбъ” на 13. 04. 2008 г.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Инвентар е необходим за достъпа до нея

  Карта

 • Картировач(и)
  Живко Петров, Цветан Костурков ПК “Хеликтит” София, ПК “Под ръбъ”
 • Дата
  2008-04-13