Калица

 • Други имена
  Пещера - № 5 Б
 • Дължина
  18 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1986
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Калица |*Пещера № 03б, *№ 05а

  с. Арковна *Община Дългопол *Варненска област –

  Местност: вр. Каята –

  Аспаруховско-Дебелецки карстов район №219 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 2215 *Код № 219025

  Обща дължина 18м. *Денивелация -4м.

  Картирана на 20/10/1986г. от Е. Ганчева, П. Минчева и О. Ковачев -СПК“Академик“ гр. Варна. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 4км източно от ж. п. гара Арковна – на югозападния склон на вр. Каята.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Хоризонтална, суха, едноетажна, разклонена. Без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Е. Ганчева, П. Минчева, О. Ковачев ПК "Галата" Варна
 • Дата
  1986-10-20