Калена дупка

 • Други имена
  Студенец № 2
 • Дължина
  32 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Калена дупка* / *Студенец – о2*

  с. Садовец *Община Долни Дъбник *Плевенска област –

  Местност Езерото –

  Драганово-Бежановски карстов район № 208 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 174956 N 43, 172526 – WGS84 –

  Коорд.: E 24° 17′ 55, 3″ N 43° 17′ 26, 8″

  Рег.№ 435 *Код № 208002 –

  Обща дължина 1071м. *Денивелация -13м.-

  Площ, Обем, НМВ

  Местност: *Студенец* с. Садовец област Плевенска Дължина 37м. Денивелация +8м Рег.№ 2776
  Лабиринтна пещера в землището на с. Садовец, община Долни Дъбник Отстои на около 3км югоизточно от селото, на десния географски бряг на р. Вит, при големия завой на реката в т. н*Големаново кале* Отворите на скалата срещу въжения мост са два. Входът на *Калена дупка* е първият отляво. Той се намира високо горе, на 50м височи- на от руслото на реката. Достига се отгоре, посредством 10 метров рапел. Пещерата е проходна с три входа, два от които са със север- но изложение. Пещерата е лабиринтна, брахиклазна, двуетажна, влажна. Наслаги от пръст и глина. Срещат се сталактити, коралити, анемолити хеликтити, пещерни бисери. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Изследвана и картотекирана през 1979год. от И. Попов, Цв. Христов, М. Христов членове на п. к.*Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата