Изсипаната дупка

 • Други имена
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  9 m.
 • Надморска височина
  500 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
  2008
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Изсипаната дупка. г. Лакатник. м. десния географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5458. Районен № 203 750. Дължина (9. 60 м), денивелация (+8. 44 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 3 км северозападно от гара Лакатник. Нейния вход се разкриват в основата висок скален венец, на десния географски бряг на р. Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката, а след него и къща. Върви се по пътеката докато не се стигне до разклонение в ляво, което стръмно се изкачва в посока на разположените във височина скални венци. На това място по всяко време на годината пътеката е мокра от разположения малко по високо извор. След като набере денивелация пътеката започва да траверсира масива. Върви се докато в ляво не се забележи ясно изразено дере-улей спускащо се от по-високо разположените скални венци. Ориентир за мястото е и намиращия се над нивото на р. Петренска метален мост (моста след Сини вир), който може да бъде забелязан от това място. Следва стръмна изкачване по дерето, като последната част от изкалването е доста стръмна и е по червеникава пръст-глина изсипала се от входа на пещерата. Входа на пещерата се разкрива в основата на скалния венец. Той е маркиран с червена боя и № 5458. Описание: Входът е с размери 1. 10х1. 40 м, има южно изложение и неправилна издължена форма. От него се отделя възходяща галерия в северна посока. Пода е покрит с червеникава и влажна глина. На седмия метър има малък праг от + 0. 80 м. Следва завой на североизток и след още няколко метра галерията опира на нов праг висок 1. 30 м. След него тя задънва в наслаги от червеникава глина. В пещерата липсват образувания. Има минимална възможност при разкопаване на наслагите в края и да се открие продължение. Тя ама незначителни размери дължина 9. 80 м при денивелация от + 8. 44 м. Биоспелеологични и климатични изследвания не са извършвани. История на проучването: Пещерата е изследвана в рамките на пещерната експедиция “Петренски дол” 2008 организирана от ПК “Под ръбъ” – Церово. Картата и е съставена от Константин Стоичков- ПК “Хеликтит” София и от Иво Тачев от ПК “Искър” София на 13. 04. 2008 г.

  Описание на достъпа

  Изсипаната дупка. г. Лакатник. м. десния географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5458. Районен № 203 750. Дължина (9. 60 м), денивелация (+8. 44 м).

  Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 3 км северозападно от гара Лакатник. Нейния вход се разкриват в основата висок скален венец, на десния географски бряг на р. Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката, а след него и къща. Върви се по пътеката докато не се стигне до разклонение в ляво, което стръмно се изкачва в посока на разположените във височина скални венци. На това място по всяко време на годината пътеката е мокра от разположения малко по високо извор. След като набере денивелация пътеката започва да траверсира масива. Върви се докато в ляво не се забележи ясно изразено дере-улей спускащо се от по-високо разположените скални венци. Ориентир за мястото е и намиращия се над нивото на р. Петренска метален мост (моста след Сини вир), който може да бъде забелязан от това място. Следва стръмна изкачване по дерето, като последната част от изкалването е доста стръмна и е по червеникава пръст-глина изсипала се от входа на пещерата. Входа на пещерата се разкрива в основата на скалния венец. Той е маркиран с червена боя и № 5458. Описание: Входът е с размери 1. 10х1. 40 м, има южно изложение и неправилна издължена форма. От него се отделя възходяща галерия в северна посока. Пода е покрит с червеникава и влажна глина. На седмия метър има малък праг от + 0. 80 м. Следва завой на североизток и след още няколко метра галерията опира на нов праг висок 1. 30 м. След него тя задънва в наслаги от червеникава глина. В пещерата липсват образувания. Има минимална възможност при разкопаване на наслагите в края и да се открие продължение. Тя ама незначителни размери дължина 9. 80 м при денивелация от + 8. 44 м. Биоспелеологични и климатични изследвания не са извършвани. История на проучването: Пещерата е изследвана в рамките на пещерната експедиция “Петренски дол” 2008 организирана от ПК “Под ръбъ” – Церово. Картата и е съставена от Константин Стоичков- ПК “Хеликтит” София и от Иво Тачев от ПК “Искър” София на 13. 04. 2008 г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Константин Стоичков, Иво Тачев ПК “Хеликтит” София, ПК “Искър” София
 • Дата
  2008-04-13