Голямата пещера

 • Други имена
  Коджа кая
 • Дължина
  91 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  28 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  600 m.
 • Година на откриване
  1977
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: малка колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Голямата пещера /Големия камък 2

  Рег.№ 1937

  с. Ясеново област Бургаска община Руен Местност *Коджа кая (Голям камък)* Аспаруховско-Дебелецки район, Старопланинска област № 219-037 Дължина 91м Денивелация -28м Рег.№ 1937

  КОДЖА КАЯ* е високо скалисто възвишение, намиращо се в района на селата Билка, Ясеново и Снежа, което отдалеч изглежда като голям бял камък. На около 800м североизточно има друго, по-малко възвишение*Ота кая*-Среден камък. Пътува се по шосето с. Дъскотна-Снежа

  На 1, 5-2км след с. Ясеново в ляво (на север) се отбива черен, колар- ски път, който води до местността „Кошарите“, откъдето се вижда *Коджа кая*. До него се стига по пътечка. В подножието на*Коджа кая* има чешма, откъдето става изкачването до входа на пещерата. Наклона на ската до входа е от 55 до 75 градуса и около 450м, а до върха е 700м. Склона е обрасъл с нискостеблена гора от бук, габър, дъб и ясен. Според районирането на карстовите райони в България/по Вл. Попов/попада в Аспаруховско-Дебелецки район № 219, който е свързан с разпространението на Аспаруховската антиклинала в Дебелцката синклинала, мастрихтските мраморизирани варовици на които оформят продълговати моноклинални ридове. Преобладават вер- тикалните пукнатини с пространие 285 гради и леко забиване на югоизток-наклон 85 гради. Входа е със североизточно изложение, пред него има площадка, широка около 16 кв. метра. Азимути: с. Снежа 155 гради и язовир Цонево 40 гради. Отстои в близост, на 6 метра югозападно от пещера *Промката* рег.№ 1936. Пещерата е разклонена проходна, едноетажна, суха, леко възходяща, като завършва с много тесен 13, 5 метров комин, който има връзка с повърхността. Развива се по система от пукнатини в югозападна посока, пресечени от напречни, къси цепки. Пода и е покрит с наноси от глина и камъни, а по-навътре и с гуано. Обитава се от не голяма колония прилепи.

  Изследвана и картотекирана 1977 г. от Щирион Тодоров, Мария Григорова от п. к. „Странджа“ гр. Бургас.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: разклонена, с 14 м. комин се свързва с повърхността

  Карта

 • Картировач(и)
  Щерион Тодоров М.Григорова ПК "Странджа" Бургас
 • Дата
  1977