Гогова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  43 m.
 • Дълбочина
  8 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1403 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2009
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Гогова дупка – описание на пещерата

  Подход

  От най-високата точка на прохода Троян-Кърнаре се тръгва по черен път в източна посока. Достига се до Голям Чаушев дол. Спуска се в него като се следва реката. На 30м след началото на гората, на левия георграфски бряг на реката в основата на скала се намира входа на пещерата. Входът е на 15-20м от водопада преди Голямата яма.

  Описание

  Веднага след входа се разклонява на две успоредни хоризонтални галерии с среден диаметър около 0. 7м. Пещерата е влажна. Дясната галерия в по-голямата си част пода е основна скала, като само на отделни места се срещат наноси от чакъл и глина. Лявата галерия по-кална и мокра. И двете галерии се стесняват и не може да бъде преминато. В края на дясната галерия след теснението се вижда перпендикулярна галерия, по която се чува река с воден праг. Липсват образования.

  19. 11. 2009 г.

  Изготвил: гр. София / Александра Василева /

  Описание на достъпа

  Гогова дупка – описание на пещерата

  Подход

  От най-високата точка на прохода Троян-Кърнаре се тръгва по черен път в източна посока. Достига се до Голям Чаушев дол. Спуска се в него като се следва реката. На 30м след началото на гората, на левия георграфски бряг на реката в основата на скала се намира входа на пещерата. Входът е на 15-20м от водопада преди Голямата яма.

  Описание

  Веднага след входа се разклонява на две успоредни хоризонтални галерии с среден диаметър около 0. 7м. Пещерата е влажна. Дясната галерия в по-голямата си част пода е основна скала, като само на отделни места се срещат наноси от чакъл и глина. Лявата галерия по-кална и мокра. И двете галерии се стесняват и не може да бъде преминато. В края на дясната галерия след теснението се вижда перпендикулярна галерия, по която се чува река с воден праг. Липсват образования.

  19. 11. 2009г. Изготвил: гр. София /Александра Василева/

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажана, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Александра Василева, Калина Петрова-Шанова СПК"Академик" гр. София
 • Дата
  2009-07-24