Гергицова пещера

 • Други имена
  Сухото езеро, Първобитната
 • Дължина
  628 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  32 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от голям брой колония от прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Гергицовата пещера* Рег.№ 1943 Синоним *Първобитната**Сухото езеро* с. Бежаново Ловешка област Местност *Смесите* Дължина 628м. Денивелация -36м/+9м МЕБ +10м р. Каменица

  Пещерата се намира на 3км южно от с. Бежаново, на 300м от водосли- ва на Парнишки дол и р. Каменица на десния и географски бряг, на 20м северно от карстов извор. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Пещерата е проходна. Горният вход с височина 6м и широк 4м, е със северно изложение. На 30 м. по-надолу е изходът на пещерата с раз- мери 5х2 метра. При дъждове от него извира вода с дебит 2-3 л/сек която подържа нивото на сифоните в самата пещера. Тя е лабиринтна смесена, двуетажна, постояно водна, изворна. Със силен въздушен об- мен. Богата на образувания, най-характерни от които са повлеците и завесите. Срещат се сталактити/някои достигат до 4м/, сталагмити и множество синтрови езерца. На много места, особено на първия етаж пода е покрит с прилепно гуано. Галерията отводняваща долния етаж на 227м от изхода на пещерата опира до езеро с размери 3х4 метра което завършва със плътен сифон. В пещерата са проведени археологически разкопки от Н. Джамбазов, при които са открити артефакти от късния палеолит и енеолита. Изследвана и картотекирана през 1963 год. от Ан. Петкова, В. Гяуров, К. Кирчев от П. К. *Еделвайс* град София. Прекартирана 1977г./408м/ и 1979г./628м/от З. Дечев, С. Виденов, М. Нойкова, В. Вълчев и др. членове на п. к.*Черни връх* гр. София

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Двуетажна, разклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Ан. Петкова, В. Гяуров, К. Кирчев; З. Дечев, С. Виденов, М. Нойкова, В. Вълчев ПК "Еделвайс" София, ПК "Черни връх" София
 • Дата
  1979