Двуетажната пещера

 • Други имена
  Голямата пещера №117 -
 • Дължина
  44 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  275 m.
 • Ерозионен базис
  25 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Двуетажната пещера –

  Синоним: Голямата пещера 117

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Черепишки скали(Бабин плаз)

  Врачански карстов район № 203-

  Згориградски пещерен подрайон –

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 363665 N 43, 055586 – WGS84

  Рег.№ 1140 *Код № 203114 *НМВ 284м.

  Обща дължина 44м. *Денивелация +10м.

  Картирана на 12/05/1977г. от Иван Кирилов ПК „Хеликтит“ („Иван Вазов“) гр. София. Мащаб 1: 200

  Местонахождение:

  Намира се на 1км северно от жп гара Черепиш, в дясно от големия сипей, на левия бряг на р. Искър. Входа се вижда от западния край на жп моста под азимут 370 гради. Развита в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Развитието и се контролира от Отделовския отсед, отделящ Стара планина от Предбалкана. Височина над МЕБ 25м.

  Кратко описание: Пещера на две нива, разклонена, със слабо изразени

  образувания – дендрити и синтрови ребра.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Развита на две нива,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата