Дупката на ентусиастите

 • Други имена
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  100 m.
 • Година на откриване
  2004
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Дупката на ентусиастите. г. Лакатник. м. Градището. Врачански пещерен район№ 203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5092. дължина (7. 40 м), денивелация (-1. 60 м).

  Местонахождение и достъп:

  Входа на пещерата е разположен на около 1. 5 км З от г. Лакатник Той се разкрива в местността Градището намираща се в горната част на масива Кознишки дял. Той попада на територията на Врачанска планина, Зап. Ст. планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е г. Лакатник. По един от двата въжени моста се пресича реката и по една от алтернативните пътеки за достигане до Алпийска поляна. Ако се идва по пътя зад гарата се хваща първото разклонение в ляво преди Алпийска поляна. Ако се идва по пътя покрай Темната дупка се пресича Алпийска поляна и се върви в западна посока. Пътеката навлиза плавно в гора и следи паралелно плитко дере. Набира се постепенно денивелация и се излиза на характерна седловина извън гората. Поема се на ЮЗ в посока характерни за местността скали. Изкачват се отдясно и се продължава нагоре около 20 м. Входа на пещерата трябва да се търси в ляво преди следващото скално стъпало. Той се разкрива в основата на малка скаличка и има възможност да не бъде открит лесно.

  Описание:

  Входа на пещерата има издължена почти правоъгълна форма и размери 0. 40х0. 70 м. Той има С изложение. След входният тесняк се попада в галерия с височина достигаща 4 м. Пода е покрит с глина чакъл и дребни камъни. На четвъртият метър има прагче от – 0. 80 м. В ляво под него се разкрива вертикално стеснение зарито с камъни (хвърленият камък пада няколко метра). На това място може да се търси продължение на пещерата. Веднага след прагчето галерията се разширява и има комин във височина. Почти веднага след това пещерата задънва в основна скала. Пещерата е влажна а по стените и свода се забелязват белезникави повлеци. Забелязани са и единични видове прилепи. Размерите на пещерата за сега са незначителни само 7. 40 м дължина при денивелация от –1. 60 м. В нея биоспелеологични изследвания не са извършвани.

  История на проучването:

  Пещерата е известна вероятно отдавна на пещерняците от различните клубове. При проверка в главната картотека на БФС бе установена, че липсва картна документация. Точната ѝ карта е съставена по време на теренен обход в района на 14. 03. 2004г. от К. Стоичков и Ж. Петров, членове на ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Дупката на ентусиастите. г. Лакатник. м. Градището. Врачански пещерен район№ 203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5092. дължина (7. 40 м), денивелация (-1. 60 м).

  Местонахождение и достъп:

  Входа на пещерата е разположен на около 1. 5 км З от г. Лакатник Той се разкрива в местността Градището намираща се в горната част на масива Кознишки дял. Той попада на територията на Врачанска планина, Зап. Ст. планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е г. Лакатник. По един от двата въжени моста се пресича реката и по една от алтернативните пътеки за достигане до Алпийска поляна. Ако се идва по пътя зад гарата се хваща първото разклонение в ляво преди Алпийска поляна. Ако се идва по пътя покрай Темната дупка се пресича Алпийска поляна и се върви в западна посока. Пътеката навлиза плавно в гора и следи паралелно плитко дере. Набира се постепенно денивелация и се излиза на характерна седловина извън гората. Поема се на ЮЗ в посока характерни за местността скали. Изкачват се отдясно и се продължава нагоре около 20 м. Входа на пещерата трябва да се търси в ляво преди следващото скално стъпало. Той се разкрива в основата на малка скаличка и има възможност да не бъде открит лесно.

  Описание:

  Входа на пещерата има издължена почти правоъгълна форма и размери 0. 40х0. 70 м. Той има С изложение. След входният тесняк се попада в галерия с височина достигаща 4 м. Пода е покрит с глина чакъл и дребни камъни. На четвъртият метър има прагче от – 0. 80 м. В ляво под него се разкрива вертикално стеснение зарито с камъни (хвърленият камък пада няколко метра). На това място може да се търси продължение на пещерата. Веднага след прагчето галерията се разширява и има комин във височина. Почти веднага след това пещерата задънва в основна скала. Пещерата е влажна а по стените и свода се забелязват белезникави повлеци. Забелязани са и единични видове прилепи. Размерите на пещерата за сега са незначителни само 7. 40 м дължина при денивелация от –1. 60 м. В нея биоспелеологични изследвания не са извършвани.

  История на проучването:

  Пещерата е известна вероятно отдавна на пещерняците от различните клубове. При проверка в главната картотека на БФС бе установена, че липсва картна документация. Точната ѝ карта е съставена по време на теренен обход в района на 14. 03. 2004г. от К. Стоичков и Ж. Петров, членове на ПК “Хеликтит” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  К. Стоичков, Ж. Петров ПК “Хеликтит” София
 • Дата
  2004-03-14