Дренето

 • Други имена
  Пещера № 116 -
 • Дължина
  60 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  8 m.
 • Надморска височина
  275 m.
 • Ерозионен базис
  25 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дренето | *Пещера № 116 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Черепишки скали –

  Врачански карстов район № 203-

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 363740 N 43, 055608 – WGS84

  Рег.№ 1430 *Код № 203148 *НМВ 292м.

  Обща дължина 60м. *Денивелация +8м.

  Картирана на 11/05/1977г. от Ан. Златев, В. Русева, Никола Гайдаров по време на Републиканска експедиция „Черепиш 77“. Мащаб 1: 200

  Местонахождение:

  Намира се на 600м северно от жп гара Черепиш на левия бряг на р. Искър в дясно от големия сипей. Развита в горнокредни-долноюрски варовици, изграждащи Сливнишката свита. Височина над МЕБ 25м.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Суха, с два вход, разклонена, без образувания. Наслагите по пода са предимно от дребни чакълести камъни.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двувходова,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата