Драндарска дупка № 4

 • Други имена
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1015 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2009
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  ДРАНДАРСКА – 4 м. Драндарска кукла, С склон на билото Глава с, Дружево, Софийска област Местонахождение Пещерата се развива в отделен отломен от масива скален блок под Ю откос на разлома в м. Драндарска кукла. Входът се намира в каменистия склон на 10 м под предпоследния в посока 3 скален венец със С изложение. Входът на пещерата е тесен, отворен с разчистване на камъни до корените от 3 страна на голям бук, с изложение на ЗСЗ, с неправилна триъгълна форма с ширина 0, 5 м и височина 0, 4 м и през него се пропълзява низходящо под наклон 30 градуса. Азимути към ориентири не са измерени поради липса на видимост Засечени СР5 координати (НС584): Е 23, 34746; N 43, 15430 Надм. височина: 1015 м Достъп До м. Драндарска кукла се достига от шосето за с. Дружево, като след големия завой след мах. Турицка и преди табелата на селото се тръгва по пътека косо нагоре и на С. След 18 мин. (7 00 крачки) се достига до изоставена картофена нива с плитък въртоп на превала между вр. Гарванец и билото Глава, От това място се продължава по хоризонтал по горски път по ССИ склон на Глава по посока ССЗ, а по-късно – на СЗ, като се навлиза в ниска гора. След 20 мин. се достига до характерния разлом на Драндарска кукла, където горският път преминава в пътека. От това място се тръгва косо нагоре (на ЮЗ) и след около 200 м се търси входът в склона под скалните венци. Входът е маркиран. Забележка: Драндарска-4 е на ок. 120 м 3 и по-ниско от Драндарска-3, която е в 3 край на предходния скален венец. За проникване в пещерата не е необходим инвентар за преодоляване на отвеси. История на проучването Открита от Р. Василева (МОЕРПА) на 10. 05. 2009 г. на еднодневна експедиция на ЛК Искър в района като малка непроходима дупка с осезаемо въздушно течение. Същия ден е откопана и картирана. Има обща дължина 16 м, денивелация -3 м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: н.д.
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена –

  Карта

 • Картировач(и)
  Цв. Остромски, Р.Василева ПК "Искър" София, Моерпа
 • Дата
  2009-05-10