Дивдядовски зандан

 • Други имена
  Зандана
 • Дължина
  144 m.
 • Дълбочина
  9 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  378 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1999
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Убежище на 5 вида прилепи, 3 формират размножителни колонии
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Здр.Илиев, М.Мирчева ПК "Хадес" Шумен
 • Дата
  1999