Диаклазната дупка

 • Други имена
  Вражи дупки № 11-12
 • Дължина
  66 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  400 m.
 • Ерозионен базис
  40 m.
 • Година на откриване
  1977
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Вражи дупки 11-12 | *Диаклазната дупка –

  с. Губислав *Община Своге *Софийска област –

  Изходен пункт: ж. п. гара Лакатник –

  Местност: Самотворски рид;*Вражи дупки –

  Врачански карстов район № 203 –

  Старопланинска област –

  Лакатнишки пещерен подрайон –

  G P S – E 23, 215105 N 43, 051982 – WGS84

  Рег.№ 1924 *Код № 203302 *НМВ 493м.

  Обща дължина 66м. *Денивелация +2м.

  История на откриването:

  Един много важен морфологичен карстов комплекс от малки пещери (18 отвора по протежение на 425 м!) се намира близо до сливането на реките Петренска и Пробойница по левия бряг на Пробоница и са всъщност нейни рожби. Пещерите са сухи и с вероятни археологически и палеонтологически находки. Първата карта на *Диаклазната дупка* е дело на Петър Трантеев на клубна експедиция на СПК„Академик” гр. София, проведена през 1971г. Втората карта е съставена е от Захари Дечев, М. Нойкова и Валентин Вълчев от пк„Черни връх” гр. София на 20/02/1977г. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Входът на пещерата се намира в източната част в основата на скалния венец в местността Вражи дупки на левия географски бряг на р. Пробойница в землището на с. Губислав в масива Самотворски рид. Изходен пункт е гара Лакатник. Отстои на около 2км северозападно от гарата. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение в дясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на р. Пробойница при водослива ѝ с р. Петренска. От чешмата при Сини вир се тръгва по пътекaта за местността Вражи дупки. Хваща се първия разклон на пътеката в дясно. Следва изкачване, което набира бързо денивелация. Достига се до разклон. Пътеката завива на север-североизток и достига до основата на скалния венец. Тръгва се в основата му по пътека в западна посока. На места пътеката прекъсва и трябва да се траверсира. Входовете, два на брой са разположени на около 2м над основата на венеца, маркирани с червена боя.

  Описание: Двуходова, суха, едноетажна, разклонена. Развита по диаклаза.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Захари Дечев, М. Нойкова, Валентин Вълчев ПК "Черни връх" София
 • Дата
  1977-02-20