Чуката

 • Други имена
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Малка колония прилепи от вида Малък подковонос
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Чуката

  Рег.№ 4149 Код: 310014

  От разклона на главния път Малко Търново – гр. Бургас за с. Калово на 4, 3 км. вдясно се намира скалното възвишение Чуката, в подножието на което е построена вила. Минава се покрай нея, пресича се реката и се тръгва посока върхът. Отворът на пропастта е разположена на 36 м. от триангулачната точка и азимут 228 гради. Входът е с размери 1 х 0. 80 м. трудно забележим. Пропастта се развива по диаклазна цепка, обект е на иманярски набези. Не е оборудвана за ТЕВ, системата се изнася отвън. Необходим инвентар: 20 м. въже . две примки и съоръжение за проникване в пропаст. На 4 м. се намира малка площадка като под нея в малка ниша се забелязват няколко сталактита и сталагмита. Обитава се от малка колония прилепи от вида Малък подковонос. Изследвана и картирана 1984 год. от п. к.“ Странджа “ гр. Бургас . картирал В. Гаврилов

  Описание на достъпа

  Чуката

  Рег.№ 4149 Код: 310014

  От разклона на главния път Малко Търново – гр. Бургас за с. Калово на 4, 3 км. вдясно се намира скалното възвишение Чуката, в подножието на което е построена вила. Минава се покрай нея, пресича се реката и се тръгва посока върхът. Отворът на пропастта е разположена на 36 м. от триангулачната точка и азимут 228 гради. Входът е с размери 1 х 0. 80 м. трудно забележим. Пропастта се развива по диаклазна цепка, обект е на иманярски набези. Не е оборудвана за ТЕВ, системата се изнася отвън. Необходим инвентар: 20 м. въже . две примки и съоръжение за проникване в пропаст. На 4 м. се намира малка площадка като под нея в малка ниша се забелязват няколко сталактита и сталагмита. Обитава се от малка колония прилепи от вида Малък подковонос. Изследвана и картирана 1984 год. от п. к.“ Странджа “ гр. Бургас . картирал В. Гаврилов

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  1. Чуката – Рег.№ 4149 Код: 310014 От разклона на главния път Малко Търново – гр. Бургас за с. Калово на 4, 3 км. вдясно се намира скалното възвишение Чуката, в подножието на което е построена вила. Минава се покрай нея, пресича се реката и се тръгва посока върхът. Отворът на пропастта е разположена на 36 м. от триангулачната точка и азимут 228 гради. Входът е с размери 1 х 0. 80 м. трудно забележим. Пропастта се развива по диаклазна цепка, обект е на иманярски набези. Не е оборудвана за ТЕВ, системата се изнася отвън. Необходим инвентар: 20 м. въже . две примки и съоръжение за проникване в пропаст. На 4 м. се намира малка площадка като под нея в малка ниша се забелязват няколко сталактита и сталагмита. Обитава се от малка колония прилепи от вида Малък подковонос. Изследвана и картирана 1984 год. от п. к.“ Странджа “ гр. Бургас . карт. В. Гаврилов

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата