Черкeзката пещера

 • Други имена
  Чобановата пещера -
 • Дължина
  154 m.
 • Дълбочина
  15 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Черкезката* Синоним:*Чобановата пещера* с. Драгана Ловешка област Местност *Горна Драгана* Дължина 154м. Денивелация -15м. Рег.№ 1092

  Пещерата е разположена на около 6км северозападно от с. Драгана, посред лозевия масив, в имота на бай Стоян Чобана. Намира се във валог до т. н. хижа Индже войвода. От МТС /Машинно Тракторната Ста- нция/се тръгва по чер коларски път в СЗ посока до първата вилич- ка в лозята. Валогът е разположен в ляво от виличката. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово – Бежанския карстов район, разположен в север- ната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад- северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширната Луковитска синклинала и малките брахиантиклинали – Ъгленската и Садовската. Пещерата е с пропастен вход. Започва с праг от четири метра, кой- то се слиза на камина. Още в самото си начало тя се разделя на два клона – източен и северен. Пещерата е низходяща, брахиклазна, едноетажна, разклонена, влажна. Наслаги от пръст и суха глина. Бога- та на вторични калцити образувания. Изследвана и картотекирана 1975 год. от С. Савов и Цв. Йолов членове на пещ. клуб *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена с праг -3 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата