Заслона

 • Други имена
 • Дължина
  140 m.
 • Дълбочина
  36 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2000
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: н.д.
  Необходим алпийски инвентар: н.д.
  Необходимо въже: н.д.
  Стълба: н.д.
  Друга специална екипировка: н.д.
  Налична стационарна екипировка: н.д.
  Брой сифони: 0
  Специфични особености:

  ЗАСЛОНА

 • Картировач(и)
  Д.Димитров, Б.Бориславов, К.Танев ПК "Протей" Сливен
 • Дата
  2000-09-06