Ловешки (211)

Обхваща част от Ловчанските и Микренските височини изградени предимно от ургонски варовици. Най-известни пещери в района са: „Сопотската“ с дължина 1,225м и „Голямата“ с дължина 1,921м; „Микренските пещери“ при с.Микре.