Звяра

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  12 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2007
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  История на проучването

  За откриването на пещерата съобщава собственика на кариерата Горан Бобевски. П. Делчев уведомява А. Жалов. Пещерата е картирана на 13. 10. 2007 г. от: Х. Христов, В. Дробенов, С. и М. Брашнарови членове на ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Пропаст Звяра.

  с. Илинденцци. м. Кариера №5.

  Вихренско-Синанишки пещерен район№ 402. Синанишки пещерен подрайон.

  № 5371. Районен № 402 157. Дължина

  (11. 35 м), денивелация (-11. 72 м).

  GPS-координати по – WGS 84. E 34 692111 N 4619867 1431

  Местонахождение и достъп:

  Входа на пропастната пещера Звяра се разкрива в един от хоризонтите на мраморна кариера №5 на югозападният склон под вр. Шаралия. Тя отстои на около 7-8 км над с. Илинденци. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Синанишки пещерен подрайон. Западен Пирин. От главният път София-Кулата в с. Струмяни се отделя път за с. Илинденци (в източна посока). След селото се продължава по пътя за мраморните кариери. Преминава се бариерата и се продължава по асвалтовият път който се изкачва на серпантини. След няколко завоя се минава покрай х. Мура. Пътят не е в добро състояние. Изминават се още няколко километра се стига до каменни постройки в ляво от пътя, а в дясно е разположена една от големите действащи мраморни кариери №5. По пътека се стига до един от хоризонтите и. Слиза се на по ниско разположеният хоризонт и входа на пещерата трябва да се търси в пода на самият хоризонт на кариерата. В близост до него има големи мраморни блокове и цистерни за вода, както и входа на пещерата Красавицата. Пещерата е маркирана на входа с червена боя и № 5371. На самият вход има голям-зацепен мраморен блок.

  Техническо описание

  Техническо описание:

  Основно и дублиращо се връзва на големи скални блокове в близост до входа. Втория отвес се екипира на естествени опори. На местата където се трие въжето се поставят протектори. Пещерата не е кована за ТЕВ.

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Христов, Хр.Илиев; Х. Христов, В. Дробенов, С. и М. Брашнарови ПК Хелектит
 • Дата
  2007-10-13
 • Описание:

  Входа на пропастната пещера Звяра се разкрива в пода на един от хоризонтите на мраморната кариера. Входа и има неправилна форма и размери 1. 10х0. 60 м. От него в дълбочина се отделя отвес дълбок 5-6 м. Попада се в продълговата зала. Пода на залата е покрит с големи мраморни блокове а стените с красиви образувания. В западната част на около 2 м над дъното на залата има стеснение, което отвежда към втори къс отвес. На това място също могат да се забележат красиви пещерни образувания. Отвеса е дълбок около 5 м. Попада се на уширение, което в източната си част преминава в непреодолимо стеснение. В пещерата е установена слухова връзка със съседната пещера Красавицата. Има възможности да се търсят евентуални продължения в дълбочина. В нея изобилстват блокажните части и трябва да се внимава от падащи камъни. Пещерата е студена и влажна. Нейните размери са дължина (11. 35 м), при денивелация (-11. 72 м). Пещерата е изключително красива и трябва да бъдат положени усилия за запазването и. За проникване в нея трябва да се изисква разрешение от собствениците на мраморната кариера в която се намира.

  Нужен инвентар:

  Въже 20 м, 4-5 карабинера, 4-5 стоманени примки (дълги) протектори.

  Техническо описание:

  Основно и дублиращо се връзва на големи скални блокове в близост до входа. Втория отвес се екипира на естествени опори. На местата където се трие въжето се поставят протектори. Пещерата не е кована за ТЕВ.

  История на проучването:

  За откриването на пещерата съобщава собственика на кариерата Горан Бобевски. П. Делчев уведомява А. Жалов. Пещерата е картирана на 13. 10. 2007 г. от: Х. Христов, В. Дробенов, С. и М. Брашнарови членове на ПК “Хеликтит” София.