Змиярника

  • Други имена
  • Дължина
    26 m.
  • Дълбочина
    4 m.
  • Положителна денивелация
    0 m.
  • Надморска височина
    355 m.
  • Ерозионен базис
    165 m.
  • Година на откриване
  • Карстов район
  • Морфология
  • Степен на водност
  • Статут на защита
  • Община
  • Населена място/местност
  • Биологични видове

    Троглоксени: н.д.
    Троглофили: н.д.
    Троглобионти: н.д.
    Защитени биологични видове: н.д.
    Новоткрити биологични видове: н.д.
    Намерени биологични видове:
    Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

    Описание на достъпа

    Отвеси: не
    Необходим алпийски инвентар: не
    Необходимо въже: не
    Стълба: не
    Друга специална екипировка: не
    Налична стационарна екипировка: не
    Брой сифони: 0
    Специфични особености: едноетажна,неразклонена с 3 м.комин

    Карта

  • Картировач(и)
  • Дата