Зиданката

 • Други имена
  Пещера №4 -
 • Дължина
  43 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  230 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Зиданката | *Пещера № 4

  с. Ъглен *Община Луковит *Ловешка област

  Местност: Узуновски чукар –

  Драганово-Бежановски район № 208

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 192471 N 43, 132935 – WGS84

  Рег.№ 1070 *Код № 208007 *НМВ 212м.

  Дължина 43м. *Денивелация 0м.

  Картирана на 02/05/1972г от Чавдар Недялков от ПК“Иван Вазов“ гр. София.

  Местонахождение:

  Намира се на 3км североизточно от с. Ъглен в местността Узуновски чукар, на левия бряг на р. Вит, в близост до пещера №4224 „Духлатата“. Входа е внушителен с 5-метровата си височина, който се вижда отдалеч, разположен на върха на скалния венец. Според районирането на карста в България /по Вл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския пещерен район № 208 разположен в северната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м, наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици, изграждат мантията на обширната Луковитска синклинала и на малките брахиантиклинали – Ъгленската и Садовската.

  Описание на пещерата:

  Хоризонтална, едноетажна, разклонена, суха, със слабо изразени образувания. Входът е с югозападно изложение. Представлява една права и висока галерия, развита по диаклазна пукнатина с три къси разклонения. Свода към края си рязко се спуска и и след 5м галерията завършва глухо. Наслаги от пръст и отделни скални блокове.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата