Живкова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  68 m.
 • Дълбочина
  11 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от малък брой прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Живкова дупка – Рег.№ 3368 30. 04. 2010

  Местоположение и достъп: с. Горна Лука обл. Монтана За пещерата се тръгва северно от автобусната спирка покрай борова гора, без да се навлиза в нея. След 150м. пътеката излиза на малка полянка, където има нивелачна кота. Пътеката продължава северозападно от котата през ниски храсти и излиза на втора поляна. Северно от нея се оформя малък скален венец. Изкачва се венеца и след около 150 м. в северна посока се достига до група скали всред които се намира входа на пещерата. Разстоянието от спирката е около 800 м. по азимут 350 (градуса).

  Описание: Входа е елипсовиден с размери: широчина 1, 8 м. и дължина 4 м. Разположен е сред група скали и храсти и се намира трудно. Пещерата не е добре известна на местните жители. След входа следва пропаст с дълбочина 4, 5 м. Възможно е да се слезе на камина, но е добре да се използва помощно въже с дължина около 6 м, което се закрепва на скална халка до входа с помощта на примка. От дъното на пропастта следва силно наклонена, низходяща, а след това възходяща суха галерия, висока, широка и слабо разклонена. Пещерата е богата на вторични образувания. Почти целия свод е изпълнен със сталактити с различни размери. По пода на много места се срещат сталагмити и няколко малки сталактона, а по стените – ребра и дендрити. Пещерата е обитавана от малък брой прилепи. Времето за проникване е около 1 ч.

  История на проучването: Пещерата е картирана от П.Първински от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1991 г.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ. Входен отвес 5 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Първински ПК "Пъстринец" Монтана
 • Дата
  1991