Заветски мост 3

 • Други имена
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2019
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Пещерата се намира в района на т.н. „Заветски мост“, който пресича река Царацар. Входът и има формата „сплескана“ гръцка буква „омега“. Широчината му е 6.50 м, а височината 1.62 м. Гледа на С-СИ.

  Заветски мост 3

 • Картировач(и)
  Петър Делчев, Цветан Личков, Стойчо Стойчев СПК "Академик" София, БПД
 • Дата
  2019-09-21
 • Дължина: 8.00  ; Площ: 23 м2

  Пещерата се намира в района на т.н. „Заветски мост“, който пресича река Царацар. Входът и има формата „сплескана“ гръцка буква „омега“. Широчината му е 6.50 м, а височината 1.62 м. Гледа на С-СИ. Представлява хоризонтална галерия с дължина от 8 м. Широчината и варира като при входът е 6.50, по средата намалява до 3.90 , като постепенно се стеснява достигайки накрая 1 м. Височината също намалява, като галерията е най-ниска на 5 м от входа 0.92, а най-висока в самия и край  (1.92 м), където във височина се наблюдава тясна пукнатина. Открита и картирана е от П.Делчев и Цв.Личков на 21 септември  2019 по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019“