Заскоко

 • Други имена
  Заскова яма -
 • Дължина
  133 m.
 • Дълбочина
  33 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове

  История на проучването

  Първата карта на пещерата е изготвена от Ангелина Петкова и Валентин Вълчев от пещерен клуб „Черни връх“ София по време на клубна експедиция през 1978 г.

  По-късно Здравко Илиев (Здравеца) и Д.Тодоров изготвят нова карта на пещерата, която се съхранява в Главната картотека към БФСп. Според картата, пещерата е с дълбочина 24 метра и дължина 105 метра.

  През 2016 г.  е прекартирана от Антония Влайкова и Владимир Георгиев от ПК „София“.

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира в землището на с. Гинци. местността Мегерова кукла. Попада в границите на скалния комплекс  „Заского“, обявен за природна забележителност със заповед № 1141 от 15 декември 1981 г. Пещера Заскоко (разликата в изписването с едноименния скален комплекс вероятно се дължи на по-добро звучене с буквата к) е част от групата на защитените обекти, намиращи се на територията на скалния комплекс, и единствената от тях пропастна пещера.

  Пещерата е известна на местното население. За разлика от останалите пещери от защитения скален комплекс, намиращи се в основата на скалния венец, Заскоко се намира в горната му част. До входа се стига, като се използва достъпът към другите пещери (Динева пещ, Светата вода, Кривата пещ и Подмола). Следвайки пътеката се върви в подножието на венеца на юг, докато се излезе на перпендикулярно дере, идващо от дясно. Завива се по него и то се следва около 100 м нагоре. В началото се минава през гора, която постепенно в дясно се разрежда. След това се завива отново надясно и се продължава обратно на север, като се следи ръба на венеца. Тук се минава през множество храсти, без ясна пътека. Около 150 м след завоя, в участък с по-малко храсти, се намира вхосът на пещерата. Еазположен е в основата на малък скален венец с ширина около 2 метра и височина 1 метър, сред люляци. Входът е малък, но при липса на растителност се вижда от асфалтовия път към с. Гинци.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.Входен отвес- 16м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата
 • Входа е широк 1 м и висок около 0,6 м и представлява обърнат трапец. От него директно се изпада в 14 метров отвес тип камбана. Под отвеса се попада приблизително в средата на зала с впечатляващи размери. Тя е разположена успоредно на венеца в посока север юг. В средата е широка около 10-11 м и постепенно се стеснява към двата си края.По дължина и в двете посоки се простира на приблизително по 40 м. Подът  представлява блокаж, като на места пролуките между камъните са изцяло запълнени с наслаги. На север залата слиза стръмно надолу през два кални и хлъзгави прага. Под тях дъното се изравнява  и изчиства и след това тръгва стръмно нагоре, но вече е покрито с натеци. Вгорния край залата се стеснява и приключва в ниша с дендрити, сталактити и натеци.

  На юг залата тръгва предимно хоризонтално, като се преодоляват няколко големи скални блока. След тях започва изкачване с чакъл и натеци, преминава се през малко снижение на пода и накрая след след стръмен участък се достига до непроходимо стеснение с натеци. След него се вижда леко разширяване, но не се усеща течение или ехо, които да подскажат еввнтуално продължение.

  Близо до долния край на отвеса и на юг има прагове, през които може да се слезе под блокажа, образуващ дъното на залата. Там се намира малка галерия, дълга около 15 м, с кален под и стени с дендрити.

  Последна картировка от А.Влайкова, В.Георгиев 2016 г.